Kéo dài nợ ngân hàng của nông dân

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ngân hàng Nông nghiệp) cho biết họ đã yêu cầu các chi nhánh đầu tiên và thứ hai của trung tâm thương mại cung cấp các khoản vay cho khách hàng của các hộ gia đình, trang trại và hợp tác xã. Được sử dụng để cấp đông, thịt lợn, gia cầm, và chế biến và xuất khẩu. Từ ngày 15 tháng 8, đánh giá lại các khoản nợ của khách hàng cũ và điều chỉnh lãi suất của các khoản nợ của khách hàng cũ. Đặc biệt, những khách hàng tạm thời không thể trả nợ đúng hạn sẽ được phép gia hạn khoản nợ lên đến 24 tháng. Đối với những khách hàng có kế hoạch sản xuất và kinh doanh khả thi, bất kể khách hàng nào đã cơ cấu lại số dư cho vay cũ, Agribank sẽ tiếp tục cung cấp các khoản vay mới với lãi suất hàng năm lên tới 11%.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp, tính đến ngày 31/8, dư nợ cho vay ở khu vực nông nghiệp và nông thôn lên tới 2.979,55 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm 2011. Đặc biệt là mua, chuyển đổi và xuất khẩu các khoản vay. So với cuối năm 2011, xuất khẩu thủy sản lên tới 2.294.200 triệu đồng (+ 11,9%), và cho vay chăn nuôi là 5.465,9 tỷ đồng (+ 15,7%).

Ngọc Tuyền


    Trả lời