Báo cáo với Ban thư ký về việc quản lý 12 tỷ dự án bị mất

Văn phòng chính phủ vừa công bố kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huế tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xử lý các dự án công nghiệp và thương mại. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp khẩn cấp với các phòng ban khác nhau để hoàn thành báo cáo tình trạng quản lý trình lên Ban Thường vụ Ban Thư ký và Quốc hội. Khiếm khuyết và thiếu sót trong các dự án không có lợi nhuận, sẽ được trình lên Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9.

Bộ Công Thương cũng kêu gọi thúc giục các dự án và doanh nghiệp hoàn thành việc xử lý các vấn đề và trở ngại trong hợp đồng EPC năm 2017. Có rất nhiều vấn đề, vẫn còn nhiều vấn đề, vì vậy, để xem xét và gia hạn cuối quý 1 năm 2018, công ty phải xem xét, báo cáo và bắt đầu lộ trình xử lý .— Về việc khởi động lại tài chính của nhà máy sợi. Đinh Vũ (PVTex) và nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất … Công ty Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sở hữu Công ty Tàu Dung Quất 104.000 DWT (Công ty Tàu Dung Quất), và đang khẩn trương hướng dẫn thuê tư vấn thẩm định làm cơ sở cho việc kiểm toán và giải quyết tàu. Kiểm toán quốc gia bắt đầu đánh giá kết quả đánh giá của cơ quan tư vấn.

Báo cáo việc quản lý 12 dự án gây thiệt hại trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại cho Ủy ban Thường vụ Ban Thư ký và Quốc hội. – Ngân hàng Quốc gia phải tóm tắt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cho vay của 12 dự án này trong các tổ chức tín dụng, đặc biệt là việc xử lý nợ gần đây. Tổ chức này cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ của 12 dự án theo quy định và các nguyên tắc chia sẻ rủi ro đầu tư và kinh doanh. Bộ Tài chính đề xuất quản lý và tổ chức lại các khoản vay cho 12 dự án cung cấp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9. Khẩn trương khắc phục tổn thất và thay đổi sản xuất và hoạt động. Chẳng hạn, sau khi tổ chức lại bốn nhà máy sản xuất phân đạm và hóa chất của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem), sản xuất đã hoạt động trở lại, sử dụng 70% đến 80% công suất kế hoạch. Hoặc khi nhà máy thép Việt Nam cũ ghi nhận khoản lãi 67 tỷ đồng trong sáu tháng đầu …

Hai dự án sản xuất thép của Tổng công ty Thép Việt Nam sau khi chính phủ Việt Nam ra lệnh rút 1 nghìn tỷ USD. Sau khi góp vốn, MCC doanh nhân đã quay lại đàm phán với các nhà đầu tư và giải quyết một số vấn đề nhất định.

Tuy nhiên, một số dự án đã bị đình trệ và phát triển chậm, giống như các dự án do Tập Cận Bình lãnh đạo. Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Việt Nam (Dầu khí Việt Nam), bao gồm: PVTex, Nhà máy đóng tàu Dung Quất …

Anh Minh


    Trả lời