Tranh cãi về việc “thú nhận sai” Ngân hàng Quốc gia trong danh sách chi tiêu đầu tư công chậm

Tại cuộc họp của Nhóm công tác chi đầu tư công năm 2017 của Chính phủ, đã có 13 bộ và hoa hồng trong số 13 điểm liên lạc nêu trên, và các chi nhánh và khu vực được coi là đơn vị có tỷ lệ chi đầu tư công thấp. Tỷ lệ chi tiêu của Ngân hàng Quốc gia trong nửa đầu năm nay chỉ là 5,8%.

Ngân hàng Quốc gia xác nhận trong một tuyên bố sau đó rằng có sự nhầm lẫn trong tính toán. Con số này của Bộ Tài chính chỉ là 5,8%, nên không chính xác. Ngân hàng Quốc gia cho biết: “Trên thực tế, lượng vốn chính xác được phân bổ từ Ngân hàng Quốc gia là 56,14%.”

Dựa trên tỷ lệ thanh toán trên, cơ quan quản lý tiền tệ cho biết, bộ đã tích cực thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ của các dự án đầu tư . Trong vòng 6 tháng đầu.

Chia sẻ với VnExpress, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia nhận ra rằng lý do sai sót trong tỷ lệ thanh toán đầu tư công giữa dữ liệu của Ngân hàng Quốc gia và Bộ Tài chính là sự khác biệt trong phương pháp tính toán. “Bộ Tài chính tính toán tỷ lệ chi tiêu dựa trên kế hoạch này. Phân phối và Ngân hàng Quốc gia tính toán tỷ lệ chi tiêu vốn với sự chấp thuận chính thức của Thủ tướng “, Phó thống đốc nói.

Ngân hàng Quốc gia nói rằng có sự khác biệt về số liệu chi tiêu. Có sự khác biệt về vốn giữa cơ quan và Bộ Tài chính. Đó là do công việc tính toán – ông Tú cũng ban hành Quyết định số 2562/2016 về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư ngân sách quốc gia 2017 một lần nữa. Thủ tướng chính thức phân bổ hơn 7,6 tỷ đồng cho cơ quan và do phân bổ vốn không đúng Để phân phối chi tiết, chúng tôi phải kiểm tra lại 65,7 tỷ đồng. – “Chúng tôi chỉ trả vốn thực tế được phân bổ, nhưng số tiền phải được sửa đổi. Bộ Tài chính yêu cầu nhiều lần phải trả gần 66 tỷ dinar, nhưng quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ chi phí nhân sự còn lại. Các chi nhánh và chính quyền địa phương ban hành vào tháng Tư đã không phân bổ vốn cho chúng tôi. Do đó, Ngân hàng Quốc gia chỉ trả 7.6 tỷ đồng Việt Nam được phân bổ chính thức. Chúng tôi đã chi hơn 4.2 tỷ đồng, với tỷ lệ 56,14% “, Phó Thống đốc Tuo Minh Tu.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia cũng cho biết, đến cuối năm nay, toàn bộ số vốn do Thủ tướng cung cấp sẽ được hoàn trả. Cuộc họp báo cho biết: “Tại các cuộc họp nhóm làm việc được tổ chức với nhiều bộ và người dân địa phương, chúng tôi cũng nêu rõ lý do và quan điểm và được nhóm công tác chấp nhận. Vào ngày 26 tháng 7, Bộ Tài chính tiếp tục tuyên bố rằng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017, kế hoạch chi tiêu vốn của Ngân hàng 2017 là 5,8%. Theo quy định của cơ quan, Thủ tướng đã cấp Ngân hàng Quốc gia 1 trong Quyết định 2562/2016 73,38 tỷ đồng của kế hoạch đầu tư quốc gia, bao gồm: số vốn chính xác là 7,64 tỷ đồng, và vốn được phân bổ vẫn không đáp ứng các yêu cầu của quy định. Trong trường hợp không có thông tin hoặc dữ liệu không rõ ràng, cần xem xét thông tin 65,73 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính Việt Nam, Mini Finance stry cho biết kể từ ngày 6 tháng 6, Ngân hàng Quốc gia mới chỉ trả 4.2 tỷ rupiah cho đầu tư công.

“Kể từ ngày 30 tháng 6, thanh toán kế hoạch đầu tư Ngân hàng Quốc gia năm 2017 Tỷ lệ này là 5,8%. Cùng kỳ năm ngoái, 73,38 tỷ đồng đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ của “Kế hoạch tổng thể đầu tư công năm 2017”, xác nhận của Bộ Tài chính.

Theo các tổ chức tài chính, Ngân hàng Quốc gia có 65,73 tỷ đô la tiền và chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính. Lập kế hoạch và đầu tư để báo cáo cho bộ phận có thẩm quyền để tiếp tục phân bổ cho dự án. Đặc biệt là theo dự án NH09B, vì chi tiêu kế hoạch vốn năm 2016 chưa đến 30% so với kế hoạch cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, nên không đủ điều kiện để tổ chức kế hoạch 2017.


    Trả lời