Lilama phải bán bất động sản và ngân hàng

Bộ Xây dựng vừa quyết định tái cấu trúc Công ty Lắp đặt Cơ khí Việt Nam (Lilama) từ năm 2012 đến 2015. Do đó, tổ chức quản lý đã xác định các ngành công nghiệp chính của công ty, bao gồm cả tổng thầu. EPC, cơ khí, sản xuất, tư vấn dự án. Ngoài ra, Lilama được ủy quyền để thực hiện các hoạt động trong bộ phận hoạt động liên quan để nhập khẩu, xuất khẩu và cho thuê máy móc thiết bị.

Cơ quan này yêu cầu Lilama thoái vốn 15 công ty, trong đó có 6 công ty. Nó thuộc về các ngành công nghiệp thủy điện và xi măng. Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo Lillama bán công ty mẹ muộn nhất vào năm 2016 và công ty mẹ phải được nhà nước kiểm soát. -Ngoài ra, các công ty phải giảm tỷ lệ sở hữu của một số công ty. Cụ thể hơn, Lirama nắm giữ hơn 75% vốn nhượng quyền, cụ thể là: Lisemco AG, Lirama 10 AG; 69-1; 69-2; 69-3; 18; 45 -1 và Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế LHT Một số công ty Lilama khác sẽ nắm giữ 36% hoặc hơn số vốn đăng ký, chẳng hạn như công ty cổ phần Lilam 3, 5; 7; 45-3 …

Trước đây, về tình hình hiện tại ở Lilama, Bộ Xây dựng tuyên bố rằng Tài chính của công ty rất khó khăn và tỷ lệ nợ cao. Ngoài ra, đầu tư phi thương mại vượt quá vốn chủ sở hữu, và có nhiều khoản nợ xấu … Lilama phải giao dịch với các công ty bao gồm: Ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Bảo hiểm Hàng không, Công ty Cổ phần Mạ kẽm Việt, Hà Nội Lira Ma, Thủy điện Song Wang, Thủy điện Song Ang, Thủy điện Warner, Xi măng Song Shao, Xi măng Dulong, Xi măng Tanglong, Lirama Land, Cơ điện tử môi trường Lirama, Cảng và Giao thông vận tải Lirama, Thiết kế và xây dựng công nghệ Lirama Tư vấn, sản xuất giàn khoan dầu-Ngọc Minh


    Trả lời