VCCI đề nghị loại bỏ phí giấy phép khỏi pháp luật

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra các đề xuất trên trong các ý kiến ​​của mình về dự thảo nghị định, đây là bổ sung và bổ sung cho một số quy định của Nghị định 139/2016 về quyền cấp phép. Cơ quan này tuyên bố rằng phí giấy phép là một khoản phí hàng năm mà các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh phải trả. Do đó, ngoài các nghĩa vụ thuế khác phát sinh từ quá trình kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh phải trả một khoản phí.

Tuy nhiên, theo VCCI, trong trường hợp này, nhà nước khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, nghĩa là quyền của thương nhân và giảm chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngay sau khi vào doanh nghiệp, phí cấp phép là bất lợi cho chủ sở hữu. Theo quy định hiện hành, nếu công ty được thành lập trong học kỳ đầu tiên thì phải trả phí cấp phép là 2 triệu đồng, nếu thành lập vào học kỳ thứ hai thì phải trả phí cấp phép là 1 triệu đồng. Trước đó, trong một báo cáo sửa đổi và bổ sung các quy định của Nghị định 139, Bộ Tài chính Pháp đã đề xuất miễn cho các doanh nghiệp mới thành lập khỏi lệ phí cấp phép trong năm đầu tiên. Bộ Tài chính cũng dự tính, trong vòng ba năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên, lệ phí cấp giấy phép cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ các hộ điều hành sẽ được miễn. Số lượng tổ chức và cá nhân bắt đầu hoạt động trong năm nay tương đương với năm 2018 (khoảng 147.000 đơn vị). Quy định này đã làm giảm ngân sách lệ phí giấy phép nhà nước khoảng 200 tỷ rupiah. Trong hai năm qua, tổng phí giấy phép đã vượt quá. 4,30 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, phí cấp phép cho các công ty mới thành lập vượt quá 392 tỷ USD. Những thu nhập này không bao gồm 37.300 tổ chức được chuyển từ hộ gia đình sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ (khoảng 28% tổng số tổ chức tham gia khởi nghiệp năm 2018), vì các đối tượng này được miễn lệ phí cấp phép theo luật hỗ trợ. Doanh nghiệp nhỏ .

Nguyễn Hà


    Trả lời