Chính phủ yêu cầu tiếp tục cắt giảm lãi suất

Trong nghị quyết của cuộc họp chính phủ thường kỳ vào tháng 5 năm 2013, chính phủ Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tiếp tục yêu cầu các ngân hàng cắt giảm chi tiêu của họ để họ có thể hạ thấp lãi suất cho vay một cách thích hợp. Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia phải có các giải pháp cụ thể hơn để giúp các công ty vẫn có triển vọng tiếp tục vay vốn sản xuất và hoạt động.

Năm 2013, Ngân hàng Quốc gia đặt mục tiêu tín dụng. Tăng 12%, nhưng sau 5 tháng, tổng số tiền cho vay mới tăng khoảng 2,29%. Về vấn đề này, chính phủ cũng yêu cầu tăng trưởng tín dụng, nhưng nó không thể tập trung tín dụng cùng một lúc. Thủ tướng nhấn mạnh, ngân hàng cần tích cực thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho vay mua nhà 30 nghìn tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch thành lập công ty quản lý tài sản tại Việt Nam, chính phủ mới phê duyệt và công bố các kế hoạch liên quan đến việc đối xử với Việt Nam. Nợ xấu theo hệ thống tổ chức tín dụng. Dự án sẽ tập trung vào các khoản nợ xấu, nghĩa vụ kinh doanh và niềm tin.

Tại cuộc họp định kỳ vào tháng 5, Thủ tướng đã khẩn trương yêu cầu thực hiện hai dự án này để đối phó với họ. Giải quyết các khoản nợ xấu và giải phóng vốn công ty.

Thành Thành Lan


    Trả lời