Bộ Tài chính lo ngại về tính khả thi của dự án đường cao tốc Bắc Nam

Trả lời thư chính thức do văn phòng chính phủ thu thập về nhận xét về dự án đường cao tốc Bắc Nam, Bộ Tài chính cho biết, nhiều hạng mục của kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải đã cho thấy không thỏa đáng, đặc biệt là vấn đề quyết định tăng giá của Afn. Giá của dịch vụ được bao gồm trực tiếp trong báo cáo dự đoán và khả năng tài chính của các đơn vị được chỉ định đầu tư vào nhiều dự án cấu thành.

Theo báo cáo thực hiện dự thảo, tổng số dự án tạo nên đường cao tốc đông bắc là 20 dự án, 11 dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, và 9 dự án còn lại sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cũng tuyên bố rằng các nhà đầu tư đang đấu thầu để chọn thực hiện dự án không thể xác nhận sự thành công của dự án.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cũng đề nghị rằng nếu đấu thầu không thành công, dự án sẽ được thực hiện trong năm 2008. Cụ thể, có hai hướng: bao gồm đầu tư vào một số dự án có nhu cầu cấp bách dưới hình thức đầu tư công, và ảnh hưởng đến Công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Long (CIPM) để huy động các nguồn lực. Đầu tư vào một số dự án nhất định.

Theo các khuyến nghị này, Bộ Tài chính tuyên bố rằng “việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam là không khả thi. Bộ Tài chính tuyên bố rằng việc triển khai các dự án đầu tư ở đường cao tốc bắc-nam là không khả thi. Dự án không chứng minh tính khả thi của việc đồng bộ hóa – về vấn đề này, Bộ Tài chính tin rằng khả năng tài chính của VEC và CIPM rất hạn chế. Các sự kiện đã chứng minh rằng ngân sách quốc gia chưa trả nợ trước VEC như một nhà đầu tư, do không có khả năng trả nợ, một số yếu tố đã được chuyển sang VEC. “Thật khó để phân bổ VEC và CIPM để huy động các nguồn lực đầu tư vào các bộ phận khác nhau của VEC. Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính cũng đề xuất kiểm tra tính khả thi tài chính của khoản đầu tư dự án dưới dạng hợp đồng BOT và PP. P. Đặc biệt, Bộ Truyền thông yêu cầu đấu thầu công khai để nhượng bộ một số dự án lớn. Bộ Tài chính cho rằng cần phải xem xét tính hợp lý để đảm bảo tuân thủ luật tài chính. Và hình thức đầu tư.

Trước đây đã đệ trình đề xuất lên Quốc hội để xác định giá vận chuyển và cơ chế xác định mức tăng giá dịch vụ trong báo cáo nghiên cứu khả thi của Bộ Tài chính, nhưng lý do tại sao nội dung này không được đưa vào báo cáo là vì nó không đáp ứng ủy quyền, cũng không phải là ủy quyền. Đặt hình thức giá sử dụng đường cho dự án sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên, nội dung này bao gồm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, được trình Quốc hội phê duyệt. Bộ Tài chính cũng đề xuất: “Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước chính phủ và Quốc hội về nội dung đề xuất thu phí đường bộ cho dự án đường cao tốc bắc-nam sang đông”. -Từ 2017 đến 2020, 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu công còn lại đã được phân bổ cho giao thông vận tải, và Bộ Tài chính đề xuất phân bổ vốn cho một dự án bao gồm thu hồi đất và bồi thường. , Là một phần của dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, để cung cấp hỗ trợ cho tái định cư. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Đồng Nai, dự án thiếu khoảng 16,474 tỷ đồng Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, đường cao tốc Bắc Nam sẽ ở giai đoạn 2. đầu tư.

Giai đoạn đầu tiên sẽ phân chia thời gian biểu:

– Khu vực ưu tiên 1 (2017-2020): Mai mới xây Sơn (Ninh Bình) -Bai Vot (Shimoda), Cẩm Lò (Quảng Trị) -La Sơn (Thừa Thiên Huế) và Nha Trang (Khánh Hòa) -Dau Giay (Đồng Nai), với tổng chiều dài khoảng 632 km. Để mở rộng đoạn Caopo (Nanding) sang Maishan (Ningping), đoạn cho vay Thừa Thiên Huế (Đà Nẵng) đã được mở rộng từ tỷ lệ đường số 2 sang tỷ lệ đường số 4. 81 km. Thời gian đầu tư và thời gian giải phóng mặt bằng khoảng 713 km, tổng số tiền đầu tư ban đầu là khoảng 1.321,6 tỷ đồng.

– Dự án ưu tiên 2 (2021-2025): Đầu tư để kết nối phần còn lại của dự án, bao gồm Bai Vot (Hà Tĩnh) -Cam Lo (Quảng Trị) và Quang Yijing-Nha Trang (tỉnh Qinghe). Thời gian đầu tư và giải phóng mặt bằng là khoảng 659 km, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 11.396 tỷ đồng. Giai đoạn thứ hai (2025): Mở rộng đường cao tốc Bắc-Nam theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 69.123 tỷ đô la Mỹ, theo nhu cầu vận tải, nó sẽ xác định chính xác thời gian đầu tư, kế hoạch đầu tư và nguồn tài trợ.


    Trả lời