Dự án trung tâm dữ liệu Đà Nẵng bắt đầu

Dự án được đồng tổ chức bởi Phần Phần Đà Nẵng (Phần Phần Đà Nẵng) của nang 2 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, cơ sở thông tin và truyền thông, ban giám đốc của tiểu dự án phát triển CNTT và truyền thông tại Đà Nẵng, chủ đầu tư vào dự án này là Đà Nẵng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhà thầu trúng thầu là St. Croton Road Technology Co., Ltd., một công ty công nghệ thông tin (IT) chuyên nghiệp, được gọi là MHB (bao gồm DC / DR), MSB, Ngân hàng Nanan, Ngân hàng Liên Việt, cung cấp thiết bị và giải pháp trung tâm dữ liệu Quotient. , Vinamilk …

Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, trưởng nhóm điều phối đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng DNG8b-DC, được thiết kế để thiết kế, cung cấp, cài đặt, thử nghiệm và gỡ lỗi Đà Nẵng trung tâm dữ liệu. Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Phòng Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Ban Giám đốc Tiểu dự án Phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông chung: “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành trung tâm dữ liệu Đà Nẵng cũng được hiểu là toàn bộ hệ thống.” Thiết kế, cung cấp và lắp đặt “bộ não”. Công nghệ thông tin là cơ sở hạ tầng của công nghệ điện tử. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đang được xây dựng. Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, các hoạt động khởi nghiệp của các dự án trên. Một cột mốc đặc biệt đã được đặt ra cho lộ trình thiết lập cơ sở hạ tầng kết nối đô thị. — “Để có được một trung tâm dữ liệu như ngày nay, chúng ta phải trải qua kỷ nguyên tàu kéo của khách du lịch. Thập kỷ qua đã đầy rẫy những khó khăn và thách thức. Từ giai đoạn quan niệm lắp ráp đến khớp nối và xây dựng một dự án hoàn chỉnh, những khó khăn này rõ ràng là không thể vượt qua. Để thuyết phục thành phố, việc tìm kiếm quỹ đầu tư, công nghệ và chuẩn bị đầu tư của bộ phận có thẩm quyền rất phức tạp và lâu dài … “, ông nói thêm.” Trách nhiệm của doanh nhân là thiết kế và xây dựng theo xu hướng phát triển của khu vực và thế giới Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng. Trần Anh Tuấn, tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Sao Bắc Đẩu nhấn mạnh rằng trung tâm phải đủ mạnh để trở thành trung tâm lưu trữ, xử lý và cung cấp tất cả dữ liệu cho các tổ chức Đà Nẵng. Điện toán (điện toán đám mây) là cơ sở để triển khai các ứng dụng của chính phủ điện tử, vì vậy trung tâm dữ liệu cũng xác định các yêu cầu để có đủ sức mạnh để cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây cho các cơ quan chính phủ bên ngoài Đà Nẵng. Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng khi điều kiện cho phép

— Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Đà Nẵng sẽ sử dụng hệ thống quản lý trung tâm để theo dõi tình trạng hoạt động hoàn chỉnh của trung tâm dữ liệu: điện, độ ẩm, nhiệt độ … và cho phép quản lý từ xa (Bao gồm khả năng gửi thông báo tới quản trị viên hệ thống qua SMS, điện thoại, v.v.) Dựa trên nền tảng, thiết lập, kiểm soát và can thiệp vào quản lý hệ thống Orm. 2D, 3D. Một trong những chức năng Một ưu điểm khác của cơ sở hạ tầng CNTT trung tâm này là tính tương tác cao và khả năng kết nối với các hệ thống khác. Trung tâm cũng sẽ đáp ứng khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ trong năm đến mười năm tới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chính phủ điện tử hiện tại và tương lai của thành phố. — “Trong lĩnh vực phát triển CNTT và truyền thông, trung tâm dữ liệu là một tiểu dự án của thành phố chúng tôi. Đây là một trong những yếu tố chính của dự án. Tài liệu đấu thầu sẽ cung cấp một cơ sở hạ tầng quan trọng cho các sở, ban, tổ chức, khu vực, thành phố và người dân khu phố. Trưởng phòng tiểu dự án ông Trần Văn Dũng cho biết, hoạt động và lưu trữ của ứng dụng là rất quan trọng để “cung cấp dịch vụ công cộng điện tử cho công chúng”, bộ phận quản lý tiểu dự án nói rằng tiểu dự án phát triển CNTT tại Đà Nẵng là Đây là một dự án quốc gia do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được thực hiện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ St. Croton)


    Trả lời