Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vào năm 2025

Bộ Tài chính đang tìm kiếm lời khuyên về việc gia hạn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến cuối năm 2025. Nếu được phê duyệt, nghị quyết sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Thuế tài sản nông nghiệp là một giải pháp có thể thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp để hiện đại hóa, giảm bớt những khó khăn của nông dân và theo thông lệ quốc tế. Chính sách này cũng hỗ trợ tăng trưởng sản lượng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3% mỗi năm vào năm 2030 và mục tiêu của 80.000 đến 100.000 công ty tham gia vào các hoạt động nông nghiệp. Nhiếp ảnh: Đông Phương .

Chính sách miễn thuế và giảm thuế được thực hiện lần đầu tiên theo Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và nhiều điều chỉnh đã được thực hiện kể từ đó. Trong giai đoạn 2003-010, mức giảm thuế trung bình hàng năm là 3,27 tỷ rupiah. Trong 5 năm tới, mức trợ cấp thuế trung bình gần gấp đôi, đạt 6,3 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn cuối cùng là 2017-2018, và dự kiến ​​đến cuối năm nay, miễn thuế và giảm thuế sẽ đạt khoảng 7.440 nghìn tỷ rupiah mỗi năm.


    Trả lời