Công việc hot nhất năm 2013

1. Nhà phát triển phần mềm

Số lượng việc làm tăng kể từ năm 2010: 70.872

Tốc độ tăng trưởng: 7%

2. Kiểm toán viên kế toán và theo luật định

Công việc tăng kể từ năm 2010 Số lượng: 37.123-Tốc độ tăng trưởng: 3%

3. Các nhà phân tích, nghiên cứu thị trường và tiếp thị

Số lượng việc làm tăng kể từ năm 2010: 31.335

Tốc độ tăng trưởng: 10%

4. Phân tích hệ thống máy tính – Số lượng việc làm tăng từ năm 2010: 26.937 – Tốc độ tăng trưởng: 5% -5. Mối quan hệ giữa quản lý, đào tạo và bảo trì và nguồn nhân lực – Số lượng việc làm tăng từ năm 2010: 22.773

Tốc độ tăng trưởng: 5%

6. Quản lý hệ thống và mạng máy tính

Số lượng vị trí kể từ năm 2010: 18.626

Tốc độ tăng trưởng: 5%

7. Doanh số đại diện – Kể từ năm 2010, số lượng việc làm đã tăng lên: 17.405 – Tốc độ tăng trưởng: 4% -8. Phân tích thông tin bảo mật, lập trình web và tái cấu trúc các nhóm CNTT – Việc làm tăng từ năm 2010: 15.715 – – Tốc độ tăng trưởng: 5%

9. Kỹ sư cơ khí

Số lượng việc làm tăng kể từ năm 2010: 13.847

Tốc độ tăng trưởng: 6%

10. Kỹ sư công nghiệp

Số lượng việc làm tăng kể từ năm 2010: 12.269

Tốc độ tăng trưởng: 6%

> Xem phổ biến nhất 2013-Nguyễn Tâm (theo Forbes)


    Trả lời