Nhật Bản hy vọng rằng Việt Nam sẽ tăng tốc thanh toán cho nhà thầu tàu điện ngầm số 1

Tại cuộc họp “Hội nghị Trung ương Bắc Nhật Bản” được tổ chức vào ngày 26 tháng 4, Phó Thủ tướng Nhật Bản Wu Dingding đã gặp Nhật Bản. Các công ty cỡ vừa đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.

Đại sứ Umeda cho rằng nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển tốt. Việt Nam đang ở giai đoạn quan trọng, và sự phát triển trong tương lai của nó đang đối mặt với những cơ hội mới và những thách thức mới.

Ông cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam sửa đổi các hướng dẫn về việc cung cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức và tăng tốc các khoản vay được cung cấp cho các doanh nhân Nhật Bản. Dự án đường sắt đô thị HCM (Bincheng-Suoi Tien), và giảm thuế thu nhập cá nhân cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong khu kinh tế. ..

Vương Đình Huế (trái), Phó Thủ tướng, tại cuộc gặp với Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio vào ngày 26 tháng 4. Ảnh: VGP

Đề xuất đẩy nhanh việc thanh toán cho các nhà thầu Nhật Bản Phí cho dự án tàu điện ngầm số 1 tại Nhật Bản Phía Nhật Bản cũng đưa ra đề xuất này tại cuộc họp với Thị trưởng HCM Nguyễn Thành Phong vào đầu năm. Ông Feng cam đoan rằng trước khi điều chỉnh vốn, chính quyền thành phố sẽ tạm ứng vốn từ ngân sách để trang trải khối lượng công việc của nhà thầu từ năm 2018 đến đầu năm 2019, vượt quá 2 nghìn tỷ đồng.

Trong cuộc họp một lần nữa, Phó Thủ tướng Nhật Bản Vương Đình Huế cho biết hôm nay với Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio rằng chính phủ sẽ tiếp tục quản lý các thủ tục để tiến hành các thủ tục và hoàn tất thanh toán. — Chính phủ Việt Nam chỉ ra rằng chính phủ Việt Nam quan tâm đến việc thực hiện chính sách bảo vệ lợi ích của cả hai bên trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các quy định pháp luật và bình đẳng. — Kể từ cuối tháng 8 năm 2012, việc triển khai dự án tàu điện ngầm đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng các quỹ hỗ trợ phát triển chính thức của tổ chức ngân sách trung ương và các quỹ tương đương của ngân sách thành phố. Theo “Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020”, kinh phí của dự án là 7,50 nghìn tỷ đồng, trong khi nhu cầu được ghi nhận là 20,50 tỷ đồng. Tổng số tiền thành phố nhận được trong năm 2016 và 2017 là 279 tỷ đồng. Năm 2018 và 2019, do điều chỉnh tổng mức đầu tư, số vốn còn lại không được trả cho thành phố. -Trong cuộc họp cùng ngày từ các công ty trung ương và phía bắc với các công ty Nhật Bản, ông Tetsu Funayama-President Vietnam Mitsubishi Corporation Co., Ltd. nói rằng ba chỉ số mà Nghệ An cần cải thiện đã thu hút thêm đầu tư, đó là chỉ số dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, sử dụng đất Chỉ số và chỉ số chi tiêu. Một sự lãng phí thời gian, bởi vì nhiều công ty nghĩ rằng thủ tục giấy tờ là phức tạp, vì vậy vẫn còn nhiều thời gian làm việc để kiểm tra và xem xét. Ông hy vọng rằng Ontario sẽ đơn giản hóa các thủ tục và tối ưu hóa các hoạt động kiểm tra và đánh giá.

Đại sứ Umeda Kuno cũng hy vọng rằng các công ty Nhật Bản sẽ đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực này. Nghệ An và Nghệ An hùng mạnh đã tạo điều kiện tốt hơn để phát triển các công ty Nhật Bản.


    Trả lời