Giá bán lẻ lũy tiến của Covid-19 bị hoãn

Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng kế hoạch sửa đổi bảng giá điện bán lẻ vào giữa năm 2019 và Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến ​​công chúng vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, Covid-19 rất phức tạp. Trong báo cáo trước Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 100/2019, Bộ Công Thương tuyên bố đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ hoãn sửa đổi cho đến khi kết thúc bản dịch. — Điện bán lẻ hiện tại Theo các chuyên gia, sáu giai đoạn được thực hiện kể từ năm 2014 đã tiết lộ một cách vô lý sự khác biệt về giá giữa các giai đoạn khác nhau. Trong cơ sở khách hàng thấp (50 kWh), tỷ lệ hộ gia đình không quên sử dụng điện đang giảm, trong khi các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và cao cấp (200-300 kWh và 301 kWh trở lên) đang tăng nhanh. Trì hoãn việc thiết lập biểu giá điện cho đến khi kết thúc Covid-19 có nghĩa là những bất hợp lý này vẫn tồn tại, gây thiệt hại cho một số gia đình.

Các công nhân điện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được sửa chữa trên con đường dây. Ảnh: Ruan Qing (Nguyễn Thành .

) Trước đây, theo khuyến nghị của kế hoạch giá bán lẻ của Bộ Công Thương cho các hoạt động cuộc sống, giá điện sẽ được chia thành 5 bước thay vì 6 mức hiện tại. Giá điện ở giai đoạn thấp nhất (0-100 kWh) là 1.549 đồng, và giá điện cao nhất trên 700 kWh là 3.105 đồng / kWh.

Bằng cách chọn giai đoạn cao nhất từ ​​700 kWh trở lên, giá điện là 3.105 đồng theo ngành và Bộ Thương mại giải thích rằng mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi kWh là hơn 700 kWh và số lượng khách hàng hiện được đại diện vượt quá 1,8%, nhưng mức tiêu thụ điện năng cao tới 13%. Do đó, theo đề xuất giá điện mới, các hộ gia đình sử dụng hơn 701 kWh điện sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho điện. Đối với các hộ gia đình có ít hơn 700 kWh điện (khoảng 25 triệu hộ gia đình, tỷ lệ điện gần 98,2%), chi phí điện không tăng hoặc giảm. Lần này, một kế hoạch giá điện mới đang được xây dựng, tùy thuộc vào cấu trúc, Sản xuất điện của khách hàng sống và giá bán lẻ điện năm 2018. Điều này đảm bảo rằng giá bán lẻ điện trung bình sẽ giữ nguyên như cấu trúc tính toán trong Quyết định đồng 28/2014 1896,89 / kWh. -Ngiao Hoài


    Trả lời