Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cho vay gần 470 nghìn tỷ đồng Việt Nam

Theo Ngân hàng Quốc gia, tính đến ngày 31/10, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ngân hàng Nông nghiệp) là 469,34 tỷ đồng. Đây là tổng của tất cả các khoản vay ngoại tệ chưa thanh toán chưa được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam. Trong số đó, tổng dư nợ cho vay ở nông nghiệp và nông thôn lên tới 306,695 tỷ đồng, chiếm khoảng 70%. Ngân hàng Nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng các khoản vay trong những tháng cuối năm nay để tăng dư nợ. -Theo báo cáo trình Quốc hội, kết quả thực hiện nghị quyết và câu trả lời cho “hai câu hỏi” Tại Quốc hội khóa 3 của Quốc hội khóa 13, Ngân hàng Quốc gia cũng đã công bố chủ tịch và phối hợp với các bộ và xây dựng , Và đệ trình kế hoạch tái cấu trúc của Ngân hàng Nông nghiệp và các công ty con của mình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sự yếu kém của các ngân hàng thương mại cổ phần cũng là vào năm 2012. Ngân hàng Quốc gia đã lãnh đạo và thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy và hoàn thành việc tư nhân hóa và tổ chức lại các ngân hàng thương mại. Quốc gia. Đặc biệt, các ngân hàng như Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Siemens) và Phát triển nhà ở đồng bằng sông Cửu Long (MHB) đã tiến hành các dịch vụ công khai ban đầu (IPO). Anh trai


    Trả lời