Mức lương tối thiểu khu vực chỉ có thể tăng khoảng 17%.

Kế hoạch là tăng mức lương tối thiểu khu vực trong năm 2014. Bộ Lao động, Chiến tranh và Xã hội vừa đệ trình lệnh cho chính phủ.

Theo dự thảo luật, mức lương tối thiểu cho công nhân ở quận 1 là 2,75 triệu. Trong một tháng, Vùng 2 là 2,45 triệu đồng, Vùng 3 là 2,1 triệu đồng và Vùng 4 là 1,9 triệu đồng. So với năm 2013, tiền lương ở khu vực 1, 2 và 3 của nó tăng 17%, đặc biệt là tiền lương ở khu vực 4 tăng 15%. Tỷ lệ này gần như tương đương với mức tăng trưởng trong năm 2013.

Do đó, lịch của chính phủ lao động ít hơn một nửa so với đề xuất trước đây của Tổng Liên đoàn Lao động. Cụ thể hơn, bộ đã đề xuất hai lựa chọn để tăng mức lương tối thiểu trong năm 2014 và đệ trình lên Ủy ban tiền lương quốc gia. Theo lựa chọn đầu tiên, so với năm 2014, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh từ 400,00 đồng lên 850.000 đồng (khoảng 24-36%). Phương án 2, tăng mức điều chỉnh lương tối thiểu từ 350.000 đồng lên 750.000 đồng (tương đương 21-32%).

Năm tới, mức lương tối thiểu sẽ được Ủy ban tiền lương quốc gia phê duyệt và đệ trình lên chính phủ. Được chính phủ chấp thuận, thay vì nộp đơn giản bởi Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội như trước đây. Hội đồng tiền lương vừa được thành lập vào tháng 7 và bao gồm 3 cơ quan đại diện. Cụ thể, Bộ Lao động đại diện cho chính phủ, Tổng Liên đoàn đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Gần đây, Tổng Liên đoàn đã thực hiện một số khảo sát nhân viên, cho thấy mức lương tối thiểu chỉ bằng một nửa mức sống tối thiểu. Tiểu vùng trên áp dụng cho nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng hợp tác xã, trang trại, gia đình, cá nhân và tổ chức, và các tổ chức sử dụng lao động. Đây là mức lương tối thiểu để các công ty, tổ chức hoặc cá nhân trả lương cho người lao động chưa được đào tạo trong điều kiện làm việc bình thường, để đảm bảo đủ ngày làm việc và đáp ứng các tiêu chuẩn đã thỏa thuận.

Ngọc Tuyền


    Trả lời