Doanh nghiệp báo cáo rằng nhiều quan chức không hiểu hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử đã được triển khai từ năm 2011, nhưng đến nay, theo cục thuế, công ty đã nhận ra nhiều trở ngại.

Trong diễn đàn xử lý sự cố để triển khai hóa đơn, hóa đơn điện tử đã được tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Hiệp hội các công ty dịch vụ hậu cần Việt Nam, theo đó nhiều người không hiểu về hóa đơn điện tử. Ông trích dẫn các công chức như quản lý thị trường và cảnh sát ở các tỉnh xa là ví dụ. Do đó, rất khó để các công ty vận chuyển và sử dụng hóa đơn điện tử để giải thích hóa đơn điện tử là gì và tính hợp pháp của các tài liệu này.

Do đó, theo quy định của hiệp hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc phải tuân theo lộ trình để tất cả các công ty, nhân viên và tổ chức nhận được thông tin một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất.

Dịch vụ thực thi hóa đơn điện tử luôn gặp khó khăn.

Theo ước tính của Cục Thuế Nhà nước, hơn 4 tỷ hóa đơn giấy được sử dụng mỗi năm. Ước tính chi phí in hóa đơn giấy vượt quá 1.000 đồng mỗi hóa đơn.

Nguyễn Kho Din, Tổng thư ký Chứng chỉ số và Câu lạc bộ Hóa đơn điện tử Đơn giản … Sau đó, ngành thuế có nhiều khả năng phát hiện gian lận, trốn thuế và tạo cơ sở dữ liệu. -Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn nhất là sự thiếu thống nhất giữa dữ liệu của cơ quan thuế, kho bạc, bảo hiểm và quản lý thị trường …— Cục Thuế Hà Nội cho biết họ chưa thành lập một cổng thông tin để nhận hóa đơn điện tử do các công ty gửi. . Ngoài ra, vấn đề tạo cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử tập trung cũng là một vấn đề, bởi vì Thông tư 32/2011 không yêu cầu các công ty chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế.

Nguyễn Hà


    Trả lời