Tăng thuế VAT có thể dễ dàng làm tổn thương thu nhập thấp

Trước hết, VAT thường là “lũy tiến”, do đó, nó sẽ gây ra một cú đánh lớn hơn cho những người có thu nhập thấp.

Người tiêu dùng, bất kể thu nhập, phải trả các loại thuế như nhau. Thuế VAT trên cùng một sản phẩm chịu thuế. Tuy nhiên, vì những người thu nhập thấp phải dành một phần lớn thu nhập của họ cho tiêu dùng, gánh nặng thuế mà họ phải chịu sẽ cao hơn thu nhập của họ. Do đó, việc tăng thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến nhiều người có thu nhập thấp hơn – vì vậy rất khó chấp nhận một cách công bằng.

Doanh thu VAT ở Việt Nam chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng thu ngân sách.

Thứ hai, đóng góp của VAT vào tổng doanh thu ngân sách của Việt Nam hiện rất cao, vượt xa các nước EU (những quốc gia có thuế suất VAT cao nhất thế giới). — Theo thuế suất VAT chung hiện tại là 10%, VAT chiếm 27,5% tổng doanh thu ngân sách của Việt Nam. Đồng thời, thuế suất VAT trung bình cao hơn (21,3%) và trung bình nó chỉ chiếm 21,4% tổng thu ngân sách của EU. Điều này cũng có nghĩa là việc tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng không nhất thiết phải cải thiện vai trò của thuế trong ngân sách chung. -Thứ ba, và quan trọng nhất, nguồn nợ công và thâm hụt ngân sách. Gánh nặng của Việt Nam không phải do không thể huy động ngân sách, mà do chi tiêu ngân sách không hiệu quả, và tỷ lệ chi ngân sách đã rất cao, đạt 28-29% GDP. Tăng thuế giá trị gia tăng để tăng thu ngân sách không những không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, mà còn thúc đẩy và thúc đẩy chi tiêu ngân sách cho “sớm hơn” hoặc hàng tỷ dự án không đủ tiền. Kết quả.-Tiến sĩ Vũ Thanh Từ Anh- (Đại học Furight, Việt Nam)


    Trả lời