Xuất khẩu gỗ lần đầu tiên vượt 4 tỷ USD

Hawa cho biết sự tăng trưởng này đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên xuất khẩu gỗ Việt Nam vượt mốc 4 tỷ USD, vượt xa kỷ lục của năm ngoái là 3,9 tỷ USD. .

Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào gỗ nhập khẩu (gỗ nhập khẩu chiếm 37% giá), lợi nhuận của ngành gỗ năm nay rất thấp, đặc biệt là đối với các công ty trong nước. – Ngoài ra, theo Hawa, hiện tại các sản phẩm được sản xuất bởi thiết bị trong nước nằm rải rác, tự phát và tầm thường, và chất lượng không thể được đảm bảo. Nó đòi hỏi một trung tâm cung cấp công nghiệp trong nhà và ngoài trời tập hợp các nhà sản xuất có uy tín và khả năng thiết kế tốt. , Chất lượng ổn định – Ngoài ra, Hawa cho biết, ngoài thị trường xuất khẩu, các nhà chế biến gỗ nên chú ý hơn đến thị trường tiêu dùng trong nước, bởi vì tổng nhu cầu hiện tại đối với đồ nội thất và đồ gỗ ngoài trời ước tính khoảng 3 đô la. Một tỷ đô la Mỹ, và đang trở thành quốc gia có doanh thu cao nhất, nhà xuất khẩu lớn thứ hai sau Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, báo giá của các công ty quốc gia chỉ chiếm một phần rất hạn chế. Theo báo cáo của Bộ Chuyển đổi, Thương mại Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Lâm sản và Công nghiệp Muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), các công ty lâm nghiệp lớn đã tham gia trong một thời gian dài. Không chú ý đến thị trường nội bộ, miễn là họ không muốn quay lại thị trường nội bộ, họ không đủ sức mạnh và kiên nhẫn để xây dựng lại từ đầu.


    Trả lời