Banque Hàng hải sa thải 1.000 vào năm 2012

– Hội đồng quản trị yêu cầu các cổ đông ủy quyền cho việc bơm vốn để mua cổ phần của các ngân hàng và công ty khác có giá trị vượt quá 20% vốn. Ảnh: PV

Cuộc họp thường niên của Ngân hàng Hàng hải (Ngân hàng Hàng hải) được tổ chức tại Hà Nội sáng nay. Theo báo cáo của Ủy ban giám sát của Đại hội đồng cổ đông, năm 2012, Ngân hàng Hàng hải có 3.639 nhân viên chính thức. Do đó, ngân hàng đã xóa 1.060 người vào năm 2012 (năm của tình trạng hỗn loạn tài chính và ngân hàng nói chung). Ngân hàng Hàng hải giải thích lý do cho số lượng lớn sa thải, nói rằng điều này là do sự sắp xếp lại của một số bộ phận. Đặc biệt, dịch vụ bán hàng trực tiếp đã chuyển hoàn toàn sang dịch vụ cho thuê.

Năm 2012, Ngân hàng Hàng hải đã chi 733,6 tỷ đồng cho tiền lương và tiền thưởng. Theo tính toán của ngân hàng, thu nhập trung bình của nhân viên là 11,4 triệu rupiah mỗi tháng. Thù lao của hội đồng quản trị và ban giám sát là 10,3 tỷ đồng.

Không chỉ ngân hàng này, năm 2012, một loạt ngân hàng cũng giảm nhân sự để tổ chức lại chi phí hoạt động. Tại đại hội cổ đông, CEO Atul Malik cũng thừa nhận năm 2012 là một năm khó khăn và cho rằng môi trường kinh tế năm 2013 sẽ không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Do đó, so với năm 2012, hóa đơn tiền lương của nhân viên đã giảm nhẹ 2 tỷ đồng, trong khi chi phí thù lao (Ban kiểm soát (Ban kiểm soát) và Ban kiểm soát) nên giảm xuống còn 15 tỷ đồng. Trong đại hội thường niên, hội đồng quản trị đã đệ trình kế hoạch kinh doanh cho các cổ đông, với mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế gần 2,5 lần so với năm 2012 lên 863 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi đạt 22% và tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất được Ngân hàng Quốc gia phê duyệt là 12%. Giám đốc điều hành của Ngân hàng Hàng hải cho biết, năm 2013, ngân hàng sẽ thay đổi cơ cấu thu nhập, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và cung cấp các khoản vay tiêu dùng cho người thu nhập cao. .

Trong hai tháng cuối năm 2012, Ngân hàng Hàng hải đã phải thấy trước những rủi ro lớn nhất để thiết lập một nguồn xử lý nợ xấu. Theo giám đốc điều hành, lợi nhuận ròng của ngân hàng trước khi trích lập dự phòng vượt quá 1 nghìn tỷ đồng, nhưng sau khi khấu trừ, nó chỉ vượt quá 200 tỷ đồng. Cổ tức tối thiểu dự kiến ​​phải cao hơn tỷ lệ tiết kiệm. Đáp lại những lo ngại này, Phó chủ tịch điều hành Đào Trọng Khánh cho biết, năm 2012, ngân hàng quyết định không tăng vốn từ 8 nghìn tỷ đồng lên 9 nghìn tỷ đồng để đưa các quỹ về phía trước. Cổ tức 7% cho các cổ đông. Hannah nói: “Tôi hy vọng rằng các cổ đông chấp nhận mức này, nhưng không quá cao, nhưng không quá thấp, đặc biệt là so với các ngân hàng không trả cổ tức ngày nay.” Chính phủ yêu cầu các cổ đông tự cho phép mình quyết định số vốn mua cổ phiếu của các công ty và ngân hàng. Giá trị lớn hơn 20% vốn cổ phần. Đề xuất đã được Quốc hội phê chuẩn. Ngân hàng Hàng hải cũng có kế hoạch mở chi nhánh hoặc thành lập ngân hàng 100% tại Lào và Campuchia vào năm 2013. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua ủy quyền của hội đồng quản trị để thành lập hoặc mua lại các công ty con và công ty liên kết để thực hiện quyền sở hữu. Bảo lãnh, môi giới chứng khoán, cho thuê, bảo hiểm, chuyển tiền nước ngoài …

Thanh Thành Lan


    Trả lời