Người nước ngoài nhận giấy phép nhà ở

Ủy ban Nhân dân Hà Nội vừa ban hành quy định mới về việc cấp cho người nước ngoài quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Từ ngày 4 tháng 5, tất cả người nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính sẽ có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. — Mỗi mảnh đất được chứng nhận. Đối với đất được sử dụng bởi nhiều người và chủ nhà, giấy chứng nhận được cấp cho mọi người và quyền sử dụng đất là phổ biến. Đất được nhà nước giao, đất nông nghiệp, vườn, đất công, đất ở khu vực khai hoang … sẽ không nhận được giấy chứng nhận.

Trong tháng 2 năm 2013, chỉ có 427 trường hợp trên toàn quốc. Người Việt sống ở nước ngoài. Ảnh: Hoàng Lan

Đối với các gia đình và cá nhân Việt Nam đủ điều kiện sở hữu nhà ở nước ngoài, họ sẽ nộp tài liệu và lấy giấy chứng nhận cho người dân, xã và các ủy ban nổi tiếng của thành phố. , Trường hợp có đất và tài sản gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân và giáo xứ sẽ gửi tài liệu đến Bộ Tài nguyên và Môi trường địa phương trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu đầy đủ và hợp lệ. Nộp cho Đăng ký đất đai Hà Nội. Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản liên quan đến đất ủy quyền cho người khác nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận, thì cần có văn bản ủy quyền.

Hiện tại, theo quy định, việc mua và sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ chỉ chấm dứt trong giai đoạn thử nghiệm. Chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà đã mang lại cho nhiều người nguồn tài chính, nhưng vẫn khó có được sản phẩm nhà ở. Quy tắc cụ thể nhất là người nước ngoài không được phép thuê nhà trong một thời gian dài và họ không được phép sở hữu nhà. Đối với những người có quyền mua, họ sẽ bị cấm sống và không được cho thuê lại.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào tháng 2 năm 2013, chỉ có 427 trường để lựa chọn. Quốc gia. Dành cho người Việt Nam và người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam.

Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết số người nước ngoài mua nhà trong năm năm qua là rất ít. Do đó, năm nay các quy định về chủ nhà nước ngoài nên được xác định lại không chỉ để hạn chế người nước ngoài làm kinh doanh tại Việt Nam, mà còn mở rộng cho những người có nhu cầu. Và hướng dẫn nó đến lĩnh vực nhà ở giá cao.

“Năm 2013, Bộ Xây dựng sẽ xem xét các văn bản pháp lý để xây dựng thị trường nhà ở mạnh hơn. Nó cũng sẽ tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở miền Nam Việt Nam”, ông Nam nói.

CBRE VN cho rằng, cho phép người nước ngoài mua nhà là một điều tốt. Nếu những vấn đề này vẫn được giải quyết về mặt chính trị, nó sẽ khuyến khích người nước ngoài mua nhà. Nhà ở sẽ góp phần vào tính thanh khoản của thị trường bất động sản.


    Trả lời