Vinaconex tìm kiếm đối tác để mua tất cả tài sản của công ty con

Tổng công ty chứng khoán và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) vừa quyết định về kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn xây dựng và bê tông Vinaconex Xuanmai (XMC). Do đó, Vinaconex quyết định bán toàn bộ 10,2 triệu Euro cho Vinaconex Xuan Mai theo cách riêng tư và cung cấp giá cả cạnh tranh.

Vinaconex chỉ chấp nhận bán cổ phần cho các nhà đầu tư hoặc tổ chức cá nhân đã chấp thuận mua toàn bộ 10,2 triệu đơn vị. . Ảnh: Vinaconex .

Mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng / đơn vị, nhưng giá chuyển nhượng sẽ không dưới 15.012 đồng / cổ phiếu. Vào sáng ngày 2 tháng 1, cổ phiếu XMC đạt mức giá cao nhất, đạt 7.000 đồng mỗi đơn vị.

Vinaconex chỉ cung cấp giới hạn cho ít hơn 100 nhà đầu tư, không bao gồm các diễn viên chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty không sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng hoặc Internet để quảng bá các ưu đãi.

Tất cả các hành vi trên được đàm phán thông qua các thỏa thuận xuyên biên giới hoặc các hình thức khác được ủy quyền bởi kiểm toán viên theo luật định. Được sự chấp thuận của Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên, Vinaconex chỉ ra rằng công ty sẽ chỉ bán các cổ phiếu này khi một hoặc một nhóm các nhà đầu tư phải mua tất cả 10,2 triệu cổ phiếu được chào bán cùng nhau. Đồng thời, nhà đầu tư cần chịu trách nhiệm hoàn toàn và thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Do đó, nếu cổ phần trên được bán thành công cho Vinaconex Xuan Mai, công ty mẹ Vinaconex sẽ nhận được 153 tỷ rupiah. 10,2 triệu cổ phiếu này chiếm 51% vốn cổ phần của Vinaconex Xuân Mai.

Trong quý 3, Vinaconex Xuan Mai đã công bố khoản lỗ 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế từ các cổ đông của công ty mẹ và do đó lỗ lũy kế. 9 tháng lên 25,1 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu của XMC cũng giảm 304 đồng trong quý 3 và 1.260 đồng sau 9 tháng.


    Trả lời