Hai công ty Đức và Nhật Bản muốn tư vấn lập kế hoạch thép tại Việt Nam

Bộ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương) cho biết, hai đơn vị tư vấn nước ngoài là Deloitte Nhật Bản và Roland Berger (Đức) đã viết thư cho cơ quan bày tỏ sự quan tâm đến dự án. Kế hoạch ngành thép. Được xây dựng trong. Theo đánh giá sơ bộ, hai chuyên gia tư vấn nước ngoài có đủ năng lực để trở thành chuyên gia tư vấn quy hoạch thép của Việt Nam.

Hiện tại, Bộ Công nghiệp nặng đang chuẩn bị tài liệu. Chọn nhóm tư vấn của nhà tư vấn. Dựa trên các tài liệu và lời chào của các đơn vị này, nhóm tư vấn sẽ đánh giá khả năng và lựa chọn đơn vị có kế hoạch tốt nhất, giải pháp tốt nhất và thích ứng với tình hình thực tế tại Việt Nam. — Bộ Công Thương đã rút dự án thép Ca Na-Ninh Thuận khỏi dự án kế hoạch thứ hai.

– Theo yêu cầu, nhà tư vấn được lựa chọn cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển của ngành thép thế giới và khu vực, đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và thế giới, cũng như lựa chọn doanh nhân, công nghệ và nghiên cứu tác động môi trường .

Cuối tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công thương-Trần Tuấn Anh đã ký đề cương và kế hoạch phác thảo kế hoạch cho hệ thống sản xuất thép vào năm 2025, tập trung vào năm 2035. Đặc biệt, Bộ trưởng đã bổ nhiệm Bộ Công nghiệp nặng. Là nhà tổ chức, công ty tư vấn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam sẽ đóng vai trò là cơ quan thực thi.

Đến năm 2035, dự thảo kế hoạch ngành thép (tính đến năm 2025) đã hoàn thành dự án thứ hai. Và nhận phản hồi từ các phòng ban, chi nhánh, chuyên gia và nhân sự. So với dự án đầu tiên, dự án thứ hai đã trải qua những thay đổi lớn, xóa 12 dự án nhỏ với hiệu suất kém hoặc đề xuất địa phương. Đồng thời, cơ quan này cũng xóa tên các nhà đầu tư “liên kết” với dự án, bao gồm Tập đoàn Hoa Sen, từ lâu được biết đến là nhà đầu tư của dự án Ca Na Steel-Ninh Thuận, gây ra nhiều tranh cãi. Thảo luận .

Anh Minh


    Trả lời