Thu nhập hàng tháng của CEO GIL là 644 triệu đồng

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thành (mã chứng khoán: GIL) công bố kết quả tổng hợp quý IV và cả năm 2012. Do đó, doanh thu thuần của GIL trong quý IV là 205,4 tỷ Rmb. Trong cùng thời kỳ, sự tăng trưởng không đáng kể. Mặc dù doanh số bán hàng gia dụng giảm mạnh từ 237 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011 xuống còn 183 tỷ đồng, nhưng bù lại, doanh thu bán hàng quần áo của GIL tăng 59 tỷ đồng. .

Chi phí tài chính của quý IV là 19,7 tỷ đồng (so với 4,8 tỷ đồng cùng kỳ). Cụ thể, chi phí lãi vay lên tới 8,6 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của GIL trong quý chỉ đạt 3,88 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lợi ích của các cổ đông thiểu số, các cổ đông của công ty mẹ của GIL đã nhận được khoản lãi sau thuế gần 8 tỷ đồng trong quý.

Năm 2012, doanh thu của GIL tăng 37% so với năm ngoái đến 2011, đạt 994 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao, chi phí tài chính, quản lý kinh doanh và bán hàng tăng cao, khiến lợi nhuận ròng giảm 60,6% so với cùng kỳ, chỉ 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt 26,89 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với năm 2011. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là 33,18 tỷ đồng, bằng một nửa so với năm 2011.

Dữ liệu trong báo cáo kỹ thuật số cho thấy tổng thu nhập của GIL ông Lê Hưng trong sáu tháng đầu năm 2012 là 3,87 tỷ đồng, trong đó 378 tỷ đồng là tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác (tương đương 644 đồng ). Một triệu rupiah mỗi tháng. Đồng thời, doanh thu sáu tháng của Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồ Trung là 626 triệu đồng, tương đương hơn 52 triệu đồng mỗi tháng.

Tiền thân của GIL là Công ty Cung ứng Xuất khẩu huyện Bình Thành, được thành lập năm 1982. Sau khi thực hiện chính sách cổ phần hóa, GIL đã tiến hành cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần với số vốn đăng ký là 12 tỷ đồng. Hiện tại, vốn cổ phần của công ty vượt 102 tỷ đồng.

Ngọc Minh


    Trả lời