Tăng cường các quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2020, sửa đổi và hoàn thành Nghị định 163/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Do đó, từ ngày 1 tháng 9, công ty sẽ phát hành trái phiếu trên thị trường. Trong vòng một năm kể từ ngày phát hành, các giao dịch trong nước được giới hạn dưới 100 nhà đầu tư. Sau giai đoạn này, trái phiếu doanh nghiệp có thể được giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào về số lượng nhà đầu tư.

Khi phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, các quy tắc giao dịch trên thị trường phát hành sẽ được tuân thủ. Nghị định cũng quy định rằng các công ty phải tiết lộ thông tin này trên thị trường trong nước ít nhất 3 ngày trước ngày phát hành trái phiếu dự kiến Nội dung được công bố trên thị trường chứng khoán. – “Kênh” để huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã trở nên nóng theo thời gian.

Theo dữ liệu mới nhất do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố, đã có 130 công ty trong 6 tháng đầu năm. Giá trị của trái phiếu phát hành vượt quá 156 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng và các công ty bất động sản là hai nhóm lớn nhất phát hành trái phiếu. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng đã phát hành thành công hơn 43,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu, với thời gian đáo hạn trung bình là 4,55 năm. Lượng trái phiếu do các công ty bất động sản phát hành vượt quá 45,5 nghìn tỷ đồng, với thời gian đáo hạn trung bình là 3,84 năm. Kể từ cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều đề xuất để gây quỹ cho các rủi ro tiềm ẩn của kênh này. Gần đây, vào đầu tháng 7, cơ quan này đã khuyến nghị các nhà phát hành trái phiếu tính toán các dòng tiền cụ thể để phát triển một kế hoạch phát hành trái phiếu khả thi để đảm bảo khả năng trả nợ. Đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các cá nhân, Bộ Tài chính đã nhiều lần khuyến nghị “đừng mua chỉ vì lãi suất cao”.

Anh Minh


    Trả lời