Hà Nội tăng 2 nghìn tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa công bố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013. Kế hoạch liệt kê 30 dự án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 240 ha. Trong số đó, diện tích quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất vượt quá 70 ha, và đến cuối năm 2012, diện tích đấu giá gần 35 ha. Năm 2013, diện tích dự kiến ​​đấu giá là 20,5 ha, tương đương 2 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Vũ Hồng Khánh, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Nội, số lượng dự án hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành là đủ điều kiện. Cuộc đấu giá trước quý ba là 20 dự án và kế hoạch thu thập dựa trên giá thầu trúng thầu là khoảng 1,45 nghìn tỷ dinar. Nó sẽ được hoàn thành vào quý II năm 2013 và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ có thể được bán đấu giá trong quý 3 và 4 năm 2013 là 10 dự án, với kế hoạch huy động 509 tỷ đồng. Thành phố cũng có kế hoạch bán đấu giá khoảng 35 tỷ đồng cho nhà ở đặc biệt. Những địa điểm này được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân Quận Bading và Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.

Ông Khan chịu trách nhiệm cho người đứng đầu các phòng ban, chủ tịch chi nhánh và khu vực. Các khu vực và thành phố nên tập trung đấu giá tất cả các dự án có diện tích từ 5.000 mét vuông trở lên đã hoàn thành đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ. Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2012, phải có đủ tiền và việc thực hiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án chuyển đổi để bán đấu giá ngân sách hoàn trả dự kiến ​​và tăng thu ngân sách. Đối với các dự án mới, chỉ có quỹ được phân bổ cho các khu vực xây dựng nông thôn mới và các khu vực nơi quyền sử dụng đất có thể được bán đấu giá. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tạm thời thực hiện dự án. Chuẩn bị đầu tư vào các dự án đấu giá quyền sử dụng đất (có diện tích từ 5.000 mét vuông trở lên) thuộc quản lý đô thị.

Áp dụng cho Hoàng Hà, Long và Hạ Adurem, Tong’an, Gya và các khu vực ngoại thành khác. Dự án Linh Tri (Thanh Tri) đã được phê duyệt nhưng không có quỹ nào được phân bổ. Tăng và giảm thu ngân sách. Các tổ chức đầu tư cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực đấu giá đất đang chịu áp lực.

Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng tuyên bố sẽ bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất cho “Vùng đất vàng” hiện tại. “80 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã mua một chỗ ngồi mới. Kế hoạch bán công ty cổ phần đang được nghiên cứu .

Tuấn Từ-Hoàng Lan


    Trả lời