Ngân sách phải trả khoản nợ quốc gia 68 nghìn tỷ đồng Việt Nam

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, thu ngân sách quốc gia trong sáu tháng đầu năm là 425,6 nghìn tỷ đồng Việt Nam, chỉ chiếm 42% ngân sách. Doanh thu nội địa là 34,8 nghìn tỷ đồng, doanh thu từ dầu thô là 17,7 nghìn tỷ đồng, và cân đối ngân sách của 63 tỉnh, thành phố thương mại xuất nhập khẩu là 63 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, kể từ đầu năm, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 508,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% ngân sách. Trong số đó, chi đầu tư cho phát triển chỉ là 74,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,2% dự toán. Chi phí phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảng và công đoàn là khoảng 363,4 nghìn tỷ đồng. Chi khoảng 68 nghìn tỷ đồng Việt Nam để trả nợ và viện trợ.

Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt kế hoạch cho vay và trả nợ của chính phủ năm 2016 và giới hạn cho vay. Do đó, cơ quan quản lý, công ty, nên chi 273,3 nghìn tỷ đồng (hơn 12 tỷ USD) để trả nợ năm nay, đặc biệt: khoản thanh toán trực tiếp được ghi trong ngân sách hàng năm tạm thời (154 nghìn tỷ đồng) là chính phủ nước ngoài Trả nợ. Cho vay (24 nghìn tỷ đồng), thu hồi nợ (95 nghìn tỷ đồng). Chính phủ có kế hoạch vay 452 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 20 tỷ USD. Cụ thể, khoản vay được sử dụng để bù đắp thâm hụt là 254 nghìn tỷ rupiah. Tổng số trái phiếu chính phủ phát hành cho mục đích đầu tư là 600 nghìn tỷ đồng, các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi cho các khoản vay mới là 43 nghìn tỷ USD …

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong việc cân đối ngân sách quốc gia Trong hoàn cảnh như vậy, nhu cầu kinh tế xã hội để phát triển, bao gồm cả chi thường xuyên, tiếp tục giảm từ 50% xuống 65% tổng chi. Đầu tư vốn cho phát triển tăng từ 30% tổng chi lên 17%. Ở mức thu nhập hiện tại, tổng doanh thu ngân sách sẽ không đủ để chi trả các khoản chi thường xuyên và trả nợ. Do đó, tất cả các khoản chi đầu tư phải dựa trên các khoản vay của chính phủ.

Ngân hàng Thế giới dự đoán đến năm 2016, nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên 63,8% GDP, 64,4% trong năm 2017 và 64,7% vào năm 2018. Đồng thời, nợ công đã vượt quá mức cho phép (50% GDP).

Bạch Dương


    Trả lời