Bộ Công Thương đã cắt giảm hơn 50 thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh năm 2018. Đây là lần thứ ba cơ quan này giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh. Giai đoạn này bao gồm bãi bỏ và đơn giản hóa 54 thủ tục hành chính, 12 trong số đó sẽ bị bãi bỏ và 42 thủ tục sẽ được đơn giản hóa từ 10 lĩnh vực, như năng lượng, xuất nhập khẩu, quản lý cạnh tranh và an ninh. Thực phẩm …

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ đã hủy bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá cho buôn bán hàng hóa miễn thuế, và bắt đầu thực hiện các thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu vào năm 1998. Hiện nay. Theo quy định tại Thông tư số 03 ngày 13 tháng 1 năm 2014, các văn bản trước đây của quy định này đã được sửa đổi và thay thế, Bộ Công Thương sẽ cấp cho công ty giấy phép nhập khẩu trong vòng 10 ngày sau khi nhận hàng. Tài liệu hợp lệ. — Khi giảm thủ tục nhập khẩu, Bộ cũng sẽ giảm thời gian thực hiện từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc để cấp giấy chứng nhận bán hàng miễn phí (CFS) cho sản phẩm và hàng hóa. Xuất nhập khẩu

Về thương mại, Bộ Thương mại đã xem xét, điều chỉnh và hủy 9 thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khuyến mãi. Thời hạn để công ty công bố kế hoạch thăng tiến lên Bộ Công Thương cũng đã giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. -Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã xóa và đơn giản hóa 8 hướng dẫn sử dụng. Thủ tục hành chính, trong đó hủy bỏ các quy định trong các tài liệu ứng dụng chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với các công ty trong lĩnh vực thực phẩm.

Các lĩnh vực khác bao gồm thương mại sản phẩm và đo lường tiêu chuẩn, cạnh tranh quản lý, công nghệ an toàn và chỉ trong giai đoạn này, thương mại rượu, năng lượng, điện … cũng giảm.

Lô thủ tục hành chính đầu tiên là công nghiệp và thương mại được thực hiện vào tháng 12 năm 2016. Vào thời điểm đó, 123 thủ tục đã được đơn giản hóa (bao gồm 443 thủ tục hành chính trong phạm vi, 15 thủ tục đã bị hủy và 108 thủ tục được đơn giản hóa. Bộ Quản lý.

Năm 2017, Bộ Công Thương tiếp tục giảm và đơn giản hóa 183 trong số 451 thủ tục (bao gồm 49 thủ tục, đơn giản hóa 134 thủ tục). Đại diện cơ quan cho biết năm 2017.

Giải thích Số lượng thủ tục dưới sự lãnh đạo của Bộ Công Thương đã tăng lên trong năm 2017, bởi vì một số lĩnh vực thuộc sự quản lý của các bộ và ngành trước đây đã được chuyển sang Bộ. Ví dụ, từ năm 2017, quản lý sữa Lĩnh vực được chuyển từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương.-Anh Minh


    Trả lời