91 dự án năng lượng gió được thêm vào kế hoạch

Chính phủ vừa đồng ý hoàn thành kế hoạch điện số VII dựa trên khuyến nghị của Bộ Công Thương để điều chỉnh năng lượng gió vượt quá 6,976 MW. Do đó, khu vực Bắc Trung Bộ đã được bổ sung 16 dự án với tổng công suất 941,2 MW. Chỉ có Quảng Trị có 14 dự án, Quảng Bình có 1 dự án và Hà Tĩnh có một dự án.

Ngoài ra còn có 9 dự án ở miền trung và miền nam, tất cả đều nằm ở tỉnh Ninh Thuận, với tổng công suất 336, 2 MW. – Có 28 dự án ở Tây Nguyên với tổng công suất 2.432,9 MW, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Dalluk, Contun, Gia Lai và Dunoon. -Ouest Ministère ở phía Nam có 37 dự án với tổng công suất 3.166,8 MW, phân phối tại Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang và các khu vực khác. Ở khu vực đông nam, tỉnh Bà Rịa chỉ có 102,6 MW điện. -Vung Tau-Bộ Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ và ủy ban khác nhau để thực hiện nghiêm túc các dự án năng lượng gió mới theo quy định của pháp luật để đảm bảo sự bền vững, an toàn và bảo vệ quốc gia phát triển.

Thủ tướng cũng chỉ ra rằng quy trình bổ sung của Bộ Công Thương cho các dự án trên phải được tính toán đồng thời giữa các lưới điện để tránh làm quá tải mạng trong quá trình vận hành. Và “Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích tập thể trong quá trình thực hiện dự án.”

Ủy ban nhân dân của tỉnh dự án đã tiến hành bổ sung quy hoạch và mạng lưới liên lạc và chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc đầu tư vào quá trình xây dựng để tuân thủ luật pháp …

Vào cuối năm 2018, chính phủ đã quyết định tăng giá năng lượng gió. . Do đó, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, năng lượng gió của dự án trên bờ mỗi kilowatt giờ là 8,5 cent (1.928 đồng Việt Nam), tăng 0,7 cent so với mức giá trước đó là 7,8 cent. Còn đối với các dự án năng lượng gió ngoài khơi, giá điện tại thời điểm giao hàng là 9,8 cent mỗi kilowatt giờ, tương đương khoảng 2.223 đồng Việt Nam.

Kỳ Duyên


    Trả lời