VEPR: Công dân ít tham gia giám sát ngân sách

Theo báo cáo Chỉ số công khai của tỉnh (POBI) được công bố vào ngày 8 tháng 7, POBI trung bình năm nay đạt 65,55 điểm, tăng gần 15 điểm so với năm 2018. Từ Viện Kinh tế và Chính trị-VEPR, năm 2019, đại diện của Chỉ số công bố thông tin công cộng 51 VEPR nhấn mạnh rằng 63 tỉnh và thành phố đạt điểm cao hơn điểm trung bình, thấp hơn 31 tỉnh năm 2018. “Điều này cho thấy một nỗ lực rõ ràng để tăng tính minh bạch ngân sách địa phương.” Trong dự án POBI năm 2019, sự công khai của dự án. So với các năm trước, dự toán ngân sách được nộp cho các hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố vẫn đang được cải thiện. Năm nay, 54 tỉnh đã ban hành tài liệu này, tăng 7 tỉnh so với năm 2018. Ngoài ra, tính kịp thời và đầy đủ của tài liệu đã được cải thiện rất nhiều so với năm 2018. Các tỉnh được phát hành theo thời gian từ 29 đến 36 tỉnh, chiếm hơn 57%. Tuy nhiên, kết quả khảo sát POBI năm 2019 cho thấy có ít cơ hội hơn cho người dân tham gia vào quá trình giám sát ngân sách ở mỗi tỉnh. Điểm chuyển đổi trung bình của 63 tỉnh, thành phố là 38,1 điểm. Tỉnh Ronglong đạt điểm cao nhất với 90 điểm. Các tỉnh Fu An và Tai Ping là hai tỉnh có cùng số điểm và tỉnh có điểm thấp nhất cả nước, đạt 10 điểm.

Hội thảo về chỉ số POBI 2019 sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 7. Ảnh: A.Minh .

Theo biểu đồ POBI 2019, 12 trong số 63 tỉnh và thành phố không được công khai đầy đủ và mức độ công bố tương đối thấp. Hòa Bình, Đồng Tháp và Lạng Sơn xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng ngân sách công, với điểm POBI là 1,69 điểm và điểm POBI là 1,69 điểm. 7,9 điểm và 21,61 điểm .

Các tỉnh phát hành ngân sách đầy đủ bao gồm Quảng Nam, Pingshun, Lindong, Beining, Beigen, L Fuzhou, Hà Nội … Chỉ số của POBI thay đổi từ 75 thành 100 .

Thành phố Hồ Chí Minh , Sun La, Cui Tian, ​​Hue, Ping Fu … Các tỉnh thuộc ngân sách “công cộng tương đối”, chỉ số POBI dao động 50-75 điểm. — POBI 2019 cũng cho thấy mức độ công bố ngân sách tỉnh theo khu vực Sự khác biệt giữa. Theo 7 vùng địa lý của đất nước, khu vực ven biển miền trung và miền nam và phía đông nam là hai điểm trung bình POBI cao nhất, tương ứng 77,16 và 73,81 điểm.

Theo Tây Nguyên (70,27 điểm) và đồng bằng sông Hồng (68,24 điểm). Khu vực ven biển miền trung miền bắc có điểm trung bình thấp nhất là 7 khu vực địa lý, chỉ 52,62 điểm, cao hơn đồng bằng sông Cửu Long (58,7 điểm) và khu vực trung tâm phía bắc và núi. Ghi được 63,5 điểm.

Đây là năm thứ ba triển khai POBI. Đây là một công cụ có thể giúp điểm chuẩn địa phương và đo lường tính công khai và minh bạch của quản lý ngân sách. -M Minh


    Trả lời