88% giao dịch liên ngân hàng ngắn hạn VND

Theo báo cáo của Ngân hàng Quốc gia, trong tuần từ ngày 8 đến 12/10, tổng giá trị giao dịch thị trường liên ngân hàng của đồng Việt Nam là xấp xỉ 70,967 tỷ đồng Việt Nam, tăng hơn 6% so với tuần trước. Trung bình, nó là khoảng 14.193 tỷ đồng mỗi ngày. Đồng đô la Mỹ giao dịch bằng đồng đạt 5,486,800 triệu đồng, trung bình là 1.093,8 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong một tuần, các giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung trong thời gian ngắn. Khối lượng giao dịch tiền đồng ngắn hạn của Việt Nam xấp xỉ 62.469 tỷ đồng, chiếm 88% tổng khối lượng giao dịch tiền đồng. Trong tuần trước, các giao dịch ngắn hạn chỉ chiếm 71%.

Doanh thu của các giao dịch ngắn hạn được chuyển đổi thành đô la Mỹ bằng đô la Mỹ là khoảng 4,846 tỷ đồng, chiếm 78% tổng số giao hàng. Trong tuần, lãi suất trung bình của đồng Việt Nam giảm nhẹ trong đêm và hơn 6 tháng. Từ 1 tuần đến 3 tháng, lãi suất trung bình đã tăng, lãi suất kỳ hạn ba tuần có mức tăng lớn nhất, với mức tăng 1,55%.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái thị trường có xu hướng giảm. Tỷ giá hối đoái của các ngân hàng thương mại bằng đô la Mỹ thường vào khoảng 20.835 đến 20.875 đồng Việt Nam.


    Trả lời