Thặng dư thương mại tháng 7 là 200 triệu đô la Mỹ

Theo Cục Thống kê Quốc gia, khu vực FDI tiếp tục giúp thặng dư thương mại của Việt Nam trong tháng 7, bao gồm cả dầu thô, với thặng dư 1,2 tỷ USD. , Trong khi các công ty trong nước vẫn thâm hụt thương mại lên tới 1 tỷ USD.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu của đất nước đã vượt 72,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 53% kế hoạch chung của cả năm. Nhập khẩu cũng tăng 15% lên gần 73,5 tỷ đô la Mỹ. Ước tính sau 7 tháng, toàn bộ thâm hụt thương mại của cả nước là 733 triệu đô la Mỹ, chiếm 1% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mục tiêu 8% mà Quốc hội đặt ra. — Xuất khẩu điện thoại và linh kiện khác nhau vẫn ở vị trí đầu tiên trong bảy tháng, với xuất khẩu vượt 11,6 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là hàng dệt may (hơn 9,6 tỷ USD) và giày ( 4,8 tỷ đô la Mỹ) … Việt Nam Đất nước vẫn dựa vào nguyên liệu thô của nước ngoài, dẫn đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ, điện tử, máy tính và linh kiện cũng đạt 9,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó cơ cấu là 4 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù nhập khẩu dầu vẫn ở mức cao gần 4 tỷ USD, nhưng chúng đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Huyền Thu


    Trả lời