Chính phủ đã xem xét phát hành trái phiếu quốc tế

Trước đó, tại một cuộc họp chính phủ thường lệ vào ngày 30 tháng 7, các quan chức của Bộ Tài chính đã đề xuất một kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường vốn quốc tế. Nghị quyết vào ngày 7 tháng 8 cho biết: “Chính phủ đã thảo luận và đồng ý ban hành một nghị quyết khác về vấn đề này, sẽ được thực hiện theo luật.” Vì vậy, nếu đây là lần thứ ba chính phủ phát hành trái phiếu trong nước, nó sẽ được thực hiện theo luật. Năm 2005, nó đã phát hành 750 triệu đô la Mỹ. Năm 2010, thị trường quốc tế sau khi phát hành 1 tỷ đô la Mỹ có thời hạn 10 năm. – Trả 750 triệu đô la Mỹ đầu tiên từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), nhưng do sử dụng vốn không hiệu quả, bộ phận này đang trong quá trình tái cơ cấu. Đồng thời, trái phiếu trị giá 1 tỷ USD phát hành năm 2010 đã được sử dụng để đầu tư vào dự án nhà máy hóa dầu Dung Quất. Cho đến nay, dự án đã được đánh giá để đảm bảo hoạt động hiệu quả và khả năng trả nợ của nó.

Khi nợ công của Việt Nam đạt 54,1% GDP vào cuối năm, việc phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được cố định. Theo thông tin được cung cấp bởi chính phủ, vào năm 2012. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đã ban hành một báo cáo vào tháng 5 năm 2013. Nếu nó bao gồm các khoản vay của công ty và các công ty không được chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ nợ có thể vượt quá con số đó. — Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, Bộ Tài chính tính toán rằng dư nợ của chính phủ sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, vay bên ngoài ước tính khoảng 152,7 nghìn tỷ đồng và vay trong nước xấp xỉ 868,4 nghìn tỷ đồng. Trong giai đoạn này, tổng số nợ phải trả trong cán cân ngân sách quốc gia là khoảng 583,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan này đã xác nhận rằng các khoản cho vay vẫn còn trong giới hạn an toàn.

Gần đây, Bộ Tài chính cũng đang soạn thảo một nghị định để tạo và vận hành một công ty xếp hạng tín dụng để cải thiện hiệu quả công cộng. Phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu.

Trong cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Luật Đầu tư công cũng đã trình lên chính phủ, tập trung vào việc điều chỉnh các nguyên tắc phân bổ vốn. Đầu tư, các điều kiện để phân bổ quỹ đầu tư, thẩm quyền và trách nhiệm của những người ra quyết định đầu tư, từ đó giúp khắc phục tình trạng đầu tư phi tập trung, vô dụng và không hợp lệ.

Về chính sách ngân sách quốc gia, có nguy cơ mất hàng chục tỷ đô la. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách quốc gia 2013 và công bố vào đầu tháng 8. Bộ Than, Công Thương sẽ điều chỉnh lộ trình giá cả thị trường theo tinh thần cởi mở và minh bạch.

Huyền Thu


    Trả lời