Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 sẽ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ đầu năm. Nói chung, sản lượng 7 tháng của đất nước tăng 5,2%, cao hơn 4,8% cùng kỳ năm ngoái. Một số ngành có chỉ số tăng trưởng cao hơn là da và sản phẩm da, ô tô, giấy, đồ uống, quần áo … Mức tiêu thụ của toàn bộ ngành sản xuất cũng có xu hướng cải thiện trong vòng sáu tháng, với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ, cao hơn 5 lần trước đó, cao hơn 5 lần trước đó, cao hơn 5 lần trước đó. Tăng trưởng 7,5% hàng tháng đã dẫn đến sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng hàng tồn kho hàng năm.

Chỉ số tồn kho 1/7 của toàn bộ ngành sản xuất tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 20% vào đầu năm nay. Đặc biệt là sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các ngành công nghiệp khác … Chỉ số hàng tồn kho thấp hơn mức trung bình của ngành. Cụ thể hơn, chỉ số sản xuất ô tô giảm 25,2% và sản lượng các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giảm 52,5%.

Sản xuất đã hoạt động trở lại. Chính trong tình huống này, Ngân hàng Quốc gia đã hạ lãi suất kể từ đầu năm 2012. Xếp hạng của trang web đã đạt 7 lần, từ 14% đến 7% mỗi năm. Do đó, mức lãi suất cũng đã giảm.

Dữ liệu của Phòng Đăng ký Kinh doanh (Phòng Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho thấy, trong quý II năm 2013, 23.201 doanh nghiệp mới thành lập đã được đăng ký, cao nhất trong hai năm qua. Số lượng các công ty đã hoạt động trở lại mỗi tháng cũng tăng dần. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, có khoảng 9.300 công ty đã hoạt động trở lại, so với 8.300 và 8.800 vào cuối tháng Tư và tháng Năm. Sản xuất có xu hướng tăng, và tỷ lệ việc làm trong tháng 6 tăng nhẹ 1% so với tháng trước. Các khu vực thu hút nhiều lao động nhất vẫn là các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài (+ 9%), trong khi tỷ lệ việc làm trong khu vực nhà nước và ngoài quốc doanh giảm lần lượt 0,4% và 0, 8%.


    Trả lời