VCCI: Không có con dấu giá điện và xăng dầu

Bộ Công Thương đã đề xuất đưa giá dầu và điện vào một danh sách bí mật. Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra rằng giá xăng và điện là thông số đầu vào rất quan trọng cho kế hoạch sản xuất và kinh doanh theo kế hoạch của công ty. kinh doanh. Do đó, nhiều công ty cần nhanh chóng hiểu được các quyết định điều chỉnh giá gas và điện.

Đối với điện, VCCI cho rằng khả năng đầu cơ là rất nhỏ. Trước mỗi lần tăng giá sẽ ảnh hưởng đến khả năng truyền tải của mạng, đây có phải chỉ là hiện tượng tiêu thụ điện năng tăng? Tuy nhiên, VCCI tin rằng rủi ro này không cao và có thể dễ dàng quản lý thông qua các biện pháp kỹ thuật và vận hành, chẳng hạn như chọn thời điểm để điều chỉnh giá khi khả năng chuyên chở thấp.

Bí mật đề xuất kế hoạch giá xăng dầu VCCI để tránh đầu cơ như nhiều năm trước. Tuy nhiên, cơ quan này tin rằng hiện tượng này đã giảm đi rất nhiều và trong những năm gần đây gần như không có sự tái phát.

Đồng thời, cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu và phương pháp tính giá cũng ở trạng thái mùa hè. Nghị định là về Điều 83/2014. Theo các quy định này, việc dự đoán thời điểm và mức giá điều chỉnh giá là tương đối dễ dàng, do đó không cần đưa giá xăng vào danh sách bí mật. – Quốc hội đã phê chuẩn “Luật bảo vệ bí mật quốc gia”, được thông qua vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nó quy định việc xây dựng, đánh giá và ban hành danh sách bí mật quốc gia, bảo mật của thời kỳ bảo vệ quốc gia và bảo hành mở rộng giai đoạn = Stage. Bí mật nhà nước sẽ được bảo vệ từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Khi thực hiện luật này, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ khác nhau chủ trì xây dựng danh sách các bí mật nhà nước trong lĩnh vực quản lý.


    Trả lời