Xe địa phương sẽ gặp khó khăn khi sử dụng những thứ quá xa xỉ

Chủ đề của cuộc họp báo đặc biệt của Bộ Tài chính là các vấn đề pháp lý xung quanh việc quản lý và sử dụng các sản phẩm công cộng, đặc biệt là vấn đề mua xe hơi sang trọng trong các công ty. Trưa (17/5). — Theo ông Nguyễn Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Hành chính công, những món đồ được tặng rất có giá trị, giống như những chiếc xe sang trọng của các công ty gần đây đã gây ra dư luận kém. Theo các quy định mới về quản lý hàng hóa công cộng, đặc biệt là việc chấp nhận ô tô, nó được lên kế hoạch để loại bỏ các hiệu ứng này.

Theo vị trí này, công chúng về việc sử dụng định mức và tiêu chuẩn sẽ có quy tắc định giá rõ ràng hơn để tránh mua tài sản từ các công ty có giá trị hóa đơn thấp hơn giá trị thị trường thực tế.

“Trên hóa đơn, bạn đã mua 1 tỷ ô tô, nhưng thực tế giá trị thị trường có thể là 3 tỷ hoặc 2 tỷ. Cách quản lý tài sản sẽ dựa trên giá chứ không phải giá trên hóa đơn”, ông Thịnh nói. Xin lưu ý rằng hội đồng thẩm định sẽ đánh giá lại việc tiếp nhận khách sạn. Dựa trên kết quả đánh giá, giá trị của tài sản được tặng được so sánh với phạm vi giá sử dụng phương tiện công cộng để xác định xem có nên chấp nhận tài sản đó hay không.

– Ngoài ra, Thủ tướng cũng ban hành văn bản. Quản lý các cơ quan chính phủ và địa phương, và yêu cầu không thu thập xe hơi. Theo quy định của Nghị định số 9/2018, đối với tài sản chiếm toàn bộ tài sản và quyền sở hữu vật chất, trước khi quyết định phân bổ đơn vị chuyển nhượng, phải thành lập một ủy ban thẩm định để xác định giá. Thị trường, không xuất hóa đơn. Định giá thị trường tốt hơn so với thu thập tài sản quá mức.

Về nguyên tắc định giá công khai tài sản, ông Thịnh cũng cho biết hiện tại ông sẽ theo dõi thị trường thông qua hiệp hội. Đánh giá chung hoặc đấu giá. Tên (nếu có) cũng phải theo giá thị trường, không phải số liệu kế toán.

Minh Sơn


    Trả lời