Kinh doanh bằng tiền bảo hiểm xã hội

Trong quy trình truyền thông trực tuyến do cổng thông tin chính phủ tổ chức, bà Fan Sihai, Bộ trưởng Bộ Lao động, Chiến tranh và Xã hội, cho biết, tình hình nợ bảo hiểm xã hội hiện nay chủ yếu là trên 40% doanh nghiệp ngoài quốc doanh và đầu tư trực tiếp nước ngoài là 14% .– -Có nhiều lý do cho tình huống này, trong đó quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động. Bộ trưởng nói rằng nhiều công ty đã thu tiền bảo hiểm xã hội từ người lao động nhưng chưa trả tiền cho họ. Khi nhân viên rời đi, họ nên được hưởng kế hoạch, và công ty bảo hiểm nói rằng công ty không trả tiền. 10% số tiền, và lãi suất cho vay ngân hàng đôi khi là 15-20% mỗi năm. Do đó, nhiều công ty đã chấp nhận nợ bảo hiểm bằng vốn lưu động. Bà Chuen nói: “Chúng tôi đã gửi thư công văn tới Bộ Tư pháp, đề nghị rằng vấn đề nợ tiền bảo hiểm xã hội cần được xử lý theo cách hình sự.” Năm 2012, ngành lao động yêu cầu chính quyền địa phương chuyển báo cáo lên Bộ Kinh tế Trung ương. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội của hội đồng quản trị cuối năm 2012 là 4.639 tỷ đồng (giảm 232 tỷ đồng so với năm 2011), trong đó khoản phải thu đáng ngờ vượt quá 100 tỷ đồng. Trong giao tiếp trực tuyến, người đứng đầu ngành lao động cũng cảnh báo chống gian lận xuất khẩu. Làm việc tại Angola. Theo bà Chuyen, Việt Nam hiện không có thỏa thuận lao động với nước này.

Ngọc Minh


    Trả lời