Chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan chính thức công bố thực hiện các thủ tục hải quan điện tử của chi nhánh ngay sau giai đoạn thí điểm năm 2009. Bộ phận đầu tiên, Hải quan Hải Phòng, sẽ được áp dụng từ ngày 2 tháng 2. 1/2013, và mở rộng vào tháng 1, nước này đã xuất khẩu nó đến 20 nơi khác trong nước.

Hải quan đã đặt mục tiêu giảm 30% thời gian thông quan tại biên giới. Ảnh: Nhất Minh

Nội dung chính của chương trình điện tử sẽ bao gồm khai báo, tiếp nhận và phản hồi giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan thông qua môi trường CNTT và Internet. Do đó, việc tiếp nhận và xử lý tài liệu sẽ được thực hiện 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không chỉ trong các giờ làm việc trước đó.

Trong cơ quan hải quan, dữ liệu của công ty sẽ được quản lý và chia thành 3 phần: xanh, vàng, đỏ – tùy thuộc vào mức độ rủi ro của hàng hóa. Theo hải quan, theo kết quả thí điểm, dự kiến ​​khoảng 60% hàng hóa sẽ được thông qua kênh xanh, nghĩa là không qua thủ tục kiểm tra hải quan trực tiếp. Thời gian trung bình để xóa các tài liệu đó là 90 giây thay vì 30 phút trước đó. Trong quá trình này, xác định rằng hàng hóa sẽ dựa trên dữ liệu hải quan, bao gồm loại, nguồn gốc của hàng hóa, tờ khai và mức độ tôn trọng luật pháp của công ty. Nó được áp dụng cho ba loại hàng hóa xuất nhập khẩu chính trong hợp đồng mua bán, chế biến, sản xuất xuất khẩu và 6 loại khác (ưu tiên xuất khẩu, nhập khẩu tạm thời để tái xuất, xuất nhập khẩu mặt hàng đầu tiên). Nhập khẩu và xuất khẩu tại chỗ, xuất nhập khẩu và cửa bàn giao).

Không giống như giai đoạn thử nghiệm trước đó (khai báo hải quan giấy và điện tử được sử dụng cùng một lúc), sau khi yêu cầu chính thức, tờ khai hải quan sẽ được mở và xử lý hoàn toàn trong môi trường CNTT Và được xác nhận bởi chữ ký kỹ thuật số của công ty. Tuy nhiên, theo hải quan, chỉ có 1.000 trong số 40.000 công ty xuất nhập khẩu đã đăng ký chữ ký số với cục hải quan. Chính quyền cho biết ít nhất năm 2014 sẽ yêu cầu lộ trình áp dụng đầy đủ chữ ký số cho hoạt động này. Trong thời gian chuyển đổi, hải quan tuyên bố rằng họ sẽ chủ yếu sử dụng hệ thống tài khoản và mật khẩu được cung cấp cho doanh nghiệp để xác minh tờ khai hải quan.

Minh Minh


    Trả lời