Thủ tướng: Chúng ta phải tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực để đạt được những bước đột phá

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm này trong bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở cửa, tối đa hóa, huy động và sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực để tạo động lực mới cho sự phát triển quốc gia”. “. Toàn văn bài báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng nói rằng bất kỳ nước nào – bất kỳ ai muốn làm giàu đều phải huy động và sử dụng nó. Đối với Việt Nam, sự phát triển kinh tế và xã hội trong ba thập kỷ qua là rất đáng chú ý, nhưng Theo ông, ngay bây giờ, bạn phải tiếp tục cập nhật mạnh mẽ cơ chế này. Bạn phải tiếp tục cập nhật mạnh mẽ cơ chế này. Trả lời. Tiếp tục suy nghĩ sáng tạo và thực hiện các hành động nghiêm túc để mở ra, tối đa hóa, huy động và sử dụng hiệu quả tất cả Tài nguyên, tạo khả năng phục hồi mới để hoàn thành thành công các nhiệm vụ khác nhau. Các mục tiêu và nhiệm vụ của tất cả các nhiệm vụ đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước trong mười năm tới. Một trong số đó là cập nhật cuộc cách mạng mô hình tăng trưởng (4.0) liên quan đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở nắm bắt và tận dụng triệt để các cơ hội do ngành công nghiệp thứ tư mang lại. Nguyễn Xuân Phúc. Nhiếp ảnh: VGP

Với thời gian trôi qua, nhiên liệu hóa thạch đã cạn kiệt, lao động giá rẻ đã mất lợi thế và các quốc gia đã không chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên kiến ​​thức và khoa học – công nghệ thường suy giảm và trở thành “bẫy thu nhập trung bình”. – Các quốc gia tích cực áp dụng mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao, kỹ năng quản lý tốt và khả năng ứng dụng mạnh mẽ. Những thành tựu đạt được sẽ đạt được những bước đột phá phát triển và trở thành một quốc gia mới công nghiệp hóa. Do đó, xác định chính xác mô hình tăng trưởng và chọn hướng ưu tiên phù hợp để phát triển hiệu quả, huy động và sử dụng tài nguyên và các giải pháp phù hợp đặc biệt quan trọng để tạo động lực. Động lực mới cho sự phát triển đẩy nhanh quá trình xây dựng một đất nước thịnh vượng.

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa ra các yêu cầu mới cho quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước chúng ta, và mở ra cơ hội cho Việt Nam bắt kịp và tiến lên.” Tiến lên và vượt qua trong nhiều lĩnh vực liên quan đến khu vực và thế giới để đảm bảo rằng nó không tiêu thụ Thủ tướng cho biết, nếu Việt Nam rơi vào nguy cơ trung gian bẫy thu nhập, thì phải duy trì và thúc đẩy tăng trưởng, nắm bắt và tận dụng triệt để các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại và sử dụng nó như một động lực. Đồng thời, cải tiến để thay thế dần sự khan hiếm hoặc mất lợi thế của nguồn lực đầu vào truyền thống. Đồng thời, cải thiện hệ thống và luật kinh doanh, nghiệp, đổi mới và kinh doanh, sở hữu trí tuệ, áp dụng các chính sách ưu tiên để phát triển để phản ánh nắm bắt, tiến bộ và dự đoán Các phương thức hoạt động mới trong nhiều lĩnh vực của cuộc cách mạng tiểu công nghiệp, hệ thống pháp lý, cơ chế và chính sách hoàn hảo, khắc phục những “khoảng trống” trong việc bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước, chống lại sự thay đổi giá cả, đảm bảo an ninh tài chính và ngăn ngừa rủi ro khủng hoảng. — Ngoài suy nghĩ về những con số dựa trên sự đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập rằng nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố chính quyết định khả năng huy động và phát triển nguồn lực phát triển.

Do đó, phải cập nhật mô hình tăng trưởng. Trước tiên, hãy tạo ra những đột phá về nguồn lực chất lượng con người, bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý và chuyên gia. Các chuyên gia, nhà khoa học và công nhân lành nghề.

Vì vậy, cần phải tuân theo các yêu cầu của Cách mạng 4.0, từ trình độ giáo dục cơ bản, đào tạo nghề đến giáo dục đại học, đổi mới Nội dung và phương pháp giáo dục và đào tạo. Đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo lại và nâng cao các kỹ năng của giám sát viên, cán bộ và công nhân tương thích để họ có thể quản lý chính phủ điện tử và tham gia vào sản xuất thông minh dựa trên doanh nghiệp. Công nghệ hiện đại. Sử dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao, cho dù người Việt sống ở trong nước hay định cư ở nước ngoài, bao gồm thu hút các chuyên gia quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. “” Kinh nghiệm thế giới lịch sử về xây dựng tổ tiên và bảo vệ quê hương cho thấy chỉ khi lợi nhuận được tạo ra Nguồn nhân lực chỉ có thể được phát triển khi chúng ảnh hưởng và kích thích tham vọng. , Tham vọng quốc gia, tạo thành động lựcThủ tướng cho biết: Bảo vệ tất cả mọi người và đấu tranh cho sự thịnh vượng và thịnh vượng của đất nước. , Nhiều công ty đang chuyển đầu tư của họ đến những nơi an toàn hơn. Việt Nam phải chuẩn bị các yếu tố cơ bản để tận dụng cơ hội, nắm bắt cơ hội và tích cực tham gia thu hút các nguồn lực bên ngoài theo mục tiêu phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.

2020 là năm mà Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên không thường trực của đất nước. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2021, vì vậy cần phải sử dụng mục đích của Đại hội đồng này. “Các điều kiện quốc tế để xây dựng quốc gia và bảo vệ quốc gia.”

Trước những cơ hội và cơ hội mới, Thủ tướng dựa vào sự kế thừa của mình và phải quyết định. c. Chính sách cao, nỗ lực lớn, hành động lớn, đặc biệt là thúc đẩy quản lý hành chính. Tiến hành cải cách để phát hành, tối đa hóa, huy động và sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực, đảm bảo kết nối giữa các nguồn lực vật chất và tinh thần, và liên kết các nguồn lực quốc gia và quốc tế, vận hành trơn tru, và nâng cấp lên mức cao nhất, và cùng nhau tạo ra sự phát triển nhanh chóng và bền vững Sức mạnh mới của đất nước.


    Trả lời