Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng sân bay Long Thắng

Tại cuộc họp này, chính phủ đã đệ trình báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn đầu tiên của dự án sân bay Long Thành lên Quốc hội. Trong báo cáo, Công ty Sân bay Việt Nam (ACV) được ủy thác đề xuất cho các nhà đầu tư và trách nhiệm thực hiện. Dự án của chính phủ cho biết: “Sự chấp thuận của Quốc hội sẽ đảm bảo tính minh bạch, khách quan và giảm các thủ tục và thời gian thực hiện dự án.” Tuy nhiên, trong phần giải thích dự thảo nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sân bay quốc tế Long Khan, báo cáo mua lại và sửa đổi , Giai đoạn đầu tiên của công việc vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành. Tài liệu đấu thầu quy định rõ ràng rằng công tác tuyển chọn phải được chính phủ và thủ tướng cho phép.

Ngoài ra, dự án sân bay quốc tế Long Thắng là một dự án quốc gia quan trọng. Do đó, Quốc hội dự thảo nghị quyết chỉ đề cập đến các nguyên tắc quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, đảm bảo quản lý quốc gia về hàng không dân dụng, và đòi hỏi chính phủ và thủ tướng phải có tài chính Có khả năng và kinh nghiệm đầu tư. Quản lý và điều hành sân bay.

Triển vọng của sân bay Long Thành. Ảnh: Bộ Giao thông vận tải – Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh rằng dự án phải sử dụng vốn của nhà đầu tư thay vì bảo lãnh của chính phủ. – Rõ ràng, nhiều thành viên của Quốc hội đã nghi ngờ về năng lực của ACV. Sau đó, chính phủ giải thích và thuyết phục các thành viên của Quốc hội rằng ACV là một công ty mà quốc gia sở hữu hơn 95% cổ phần. Luật không yêu cầu nhà nước chỉ định các công ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng. – Ngoài việc lựa chọn nhà đầu tư, Quốc hội cũng ra lệnh cho chính phủ xác định tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật: đầu tư công, xây dựng, quản lý và sử dụng tài sản công. .. Bồi thường, chi phí vệ sinh công trường và tổng mức đầu tư không vượt quá dự án được Đại hội 13 thông qua là 33,663 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD).

Trước đó, trong giai đoạn đầu tiên của dự án vào năm 2025, Ủy ban Thường vụ đã chỉ ra rằng tiến độ dọn dẹp và bồi thường “vẫn còn rất chậm và tiến độ chuyển nhượng đất vào cuối năm 2020 là một thách thức lớn.” Cơ quan này yêu cầu chính phủ phải mạnh mẽ để đảm bảo Việc bàn giao dựa trên nghị quyết của Quốc hội để đảm bảo tiến độ thi công.

Theo kế hoạch, vào chiều ngày 26/11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi của Lange. Giai đoạn đầu của Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Thành.

Tổng mức đầu tư của Sân bay Long Thành là 33,663 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ đô la Mỹ). nt đệ trình giai đoạn đầu tiên của dự án sân bay Long Thắng lên Quốc hội, bao gồm 4 điểm.

Điểm 1 (công việc của trụ sở cơ quan quản lý quốc gia): Chuyển khoản đầu tư của Công ty Sân bay Việt Nam (ACV), sau đó cho thuê lại cho cơ quan quản lý quốc gia.

Điểm 2 (tòa nhà dùng để quản lý chuyến bay): Phân bổ cho Công ty Kiểm soát bay Việt Nam (VATM) để đầu tư vào vốn công ty.

Phần 3 (Công việc sân bay cơ bản): Phân bổ vốn công ty đầu tư trực tiếp của ACV tại Việt Nam.

Phần 4 (Quy trình dịch vụ): Cho phép ACV hợp tác trong các vấn đề đầu tư, nhượng quyền thương mại, hoạt động hoặc xã hội hóa đầu tư. Phương pháp đầu tư tuân thủ luật đầu tư.


    Trả lời