Phụ nữ thất nghiệp nhiều hơn nam giới

Cục Thống kê Quốc gia vừa công bố báo cáo về khảo sát lực lượng lao động trong quý IV năm 2012. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn ở khu vực nông thôn và tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ cao hơn nam giới. Tỷ lệ thất nghiệp rất khác nhau giữa các khu vực và cao nhất tại TP HCM.

Ngược lại, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nông thôn (3,29%) cao hơn ở thành thị (1,44%), và không có sự khác biệt đáng kể về mức độ thiếu việc làm giữa nam và nữ. Từ dữ liệu của các khu vực khác nhau, đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất.

Dữ liệu cụ thể trong báo cáo cho thấy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã vượt quá 1,3 triệu. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên là không đủ, với 857.000 người thất nghiệp. So với ngày 1 tháng 1 năm 2012, số người thất nghiệp tăng 69.300 và số người thất nghiệp tăng thêm 4.300. Ngoài ra, có tới 83,3% người thiếu việc làm trong khu vực. Ở khu vực nông thôn, 55,6% người thiếu việc làm là nam giới. Mặt khác, số phụ nữ thất nghiệp cao hơn nam giới (53,8%).

Trong quý IV năm 2012, số thanh niên thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 đến 24 chiếm 45,7% tổng số. Số người thất nghiệp thấp hơn ở khu vực thành thị (38,3%) so với khu vực nông thôn (53,2%). Đồng thời, số người thiếu việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 24 chỉ chiếm 22% tổng số thiếu việc làm, trong khi khoảng cách giữa thành thị và nông thôn không lớn.

Kỳ Duyên


    Trả lời