Chủ tịch VNDirect xin lỗi cổ đông

Kết quả kinh doanh công bố vào sáng ngày 20 tháng 4 cho thấy Công ty TNHH Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) có lợi nhuận trước thuế là 78,6 tỷ đồng, chỉ chiếm 51% trong kế hoạch.

Năm 2012, công ty cũng trải qua những thay đổi sau khi xóa một số khối quản lý. Ngoài ra, do lãi suất cao và thị trường chứng khoán biến động, công ty có kế hoạch huy động vốn bằng cách phát hành 500 tỷ trái phiếu rupiah hoặc cổ phiếu cá nhân đã phải hoãn lại cho đến năm 2013. Số tiền thu được từ đợt phát hành chủ yếu được sử dụng cho hoạt động kinh doanh ký quỹ, bảo lãnh và đầu tư chứng khoán của VNDirect.

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2012, phân phối của công ty lợi nhuận ròng sau thuế vẫn âm, do đó, Directirect đã xin phép các cổ đông không phân phối lợi nhuận trong năm ngoái. Do đó, cổ đông của Directirect có thể không nhận được cổ tức trong năm nay. Vì kế hoạch năm 2012 không đạt được mục tiêu, chủ tịch hội đồng của Directirect đã xin lỗi tất cả các cổ đông.

Năm 2013, VNDirect mạnh dạn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng. đồng. Thị phần môi giới của thị trường chứng khoán Hà Nội tăng 9%, và thị phần môi giới của thị trường Hồ Chí Minh tăng 4,2%. Nếu kết quả hoạt động vượt quá mục tiêu, hội đồng quản trị của Directirect và hiệu trưởng hội đồng quản trị sẽ nhận được phần thưởng vượt 5% so với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch. Bà Phạm Minh Hương, chủ tịch hội đồng quản trị của VNDirect, nói rằng một số cổ đông bày tỏ lo ngại về kế hoạch lợi nhuận trong năm tới. Ông nói rằng hội đồng quản trị rất quan tâm đến việc đặt mục tiêu này. – “Chúng tôi đã không thay đổi kể từ đầu năm 2012 cho đến ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông. Tôi nghĩ rằng việc đặt ra một loạt các mục tiêu như vậy sẽ mang lại thách thức cho ban giám đốc và thúc đẩy chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu này”, bà Huang cam đoan .

Ông Nguyễn Hoàng, Tổng Giám đốc của VNDirect, Giang cũng cho biết, trong quý 1 năm 2013, lợi nhuận sau thuế của công ty là 27 tỷ đồng. “Vào cuối tháng 4, VNDirect có thể hoàn thành 35% kế hoạch hàng năm”, ông Giang nói thêm. -Trong trường hợp nhiều công ty chứng khoán phải rút khỏi trò chơi vào năm 2012, một cổ đông của VNDirect cũng bày tỏ lo ngại về bản thân, công ty có thể nghiêm trọng như các công ty khác, ở “vị thế bất lợi”. VNDirect nói rằng anh ấy đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ và gây ra tổn thất, nhưng đó là kinh nghiệm quý giá để công ty tìm ra hướng đi đúng đắn và an toàn trong tương lai gần.


    Trả lời