Phát triển kinh tế khu vực theo hình thức ‘`nâng cấp theo chiều ngang’ ‘

Tại Diễn đàn kinh tế Đông Nam 2017 diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 9, Giáo sư Trần Đình Thiện, thành viên của Nhóm cố vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam, cho biết vai trò và vị thế của Đông Nam Á là rõ ràng và nó còn lan rộng ra toàn quốc, nhưng vẫn còn xa Khác xa với việc thỏa mãn khả năng và mong muốn của họ.

Bởi vì theo ông, đây là tư duy phát triển của mỗi tỉnh và tầm nhìn về “tỉnh của chúng ta” vẫn chiếm ưu thế, sự phản ánh về phát triển khu vực là không rõ ràng, và không có cơ chế và chính sách phát triển khu vực (cơ sở hạ tầng, thể chế, Cơ chế phát triển) …. Điều quan trọng nhất là sự tập trung vào phát triển các khu vực không xác định rõ ràng ảnh hưởng đến mục tiêu, bởi vì đầu máy dựa trên đầu máy (hạt nhân khu vực), và không có chính sách hay cơ chế nào có thể thực sự hỗ trợ vai trò hạt nhân và tiên phong Khuyến khích. Tư duy phát triển của các quốc gia và khu vực vẫn bị chi phối bởi tư duy “sắp xếp theo chiều ngang” và “phân chia thống nhất”. Khu vực Đông Nam có cùng cơ chế và chính sách điều hành giống như phần còn lại của đất nước.

Do đó, theo ông Thiện, cần tạo ra một cơ chế khác cho “khu vực quan trọng” này. Tiến nói: “Nếu cơ chế của đầu máy giống như của xe điện, đừng mong đợi một bước đột phá, đừng hy vọng đầu máy sẽ kéo toàn bộ tàu.” Thành phố Hồ Chí Minh luôn được coi là đầu máy, và Đông Nam là một khu vực quan trọng, nhưng do thiếu nguồn lực đầu tư , Bây giờ “ở khắp mọi nơi”.

Do đó, ông Thiện cho rằng cần phải thảo luận về hợp tác và phát triển khu vực và phân bổ nguồn lực. Nơi phải trốn thoát trở thành một đầu máy xe lửa, và rất nhiều khoản đầu tư được thực hiện để trở thành một đầu máy thực sự. Hiện tại, kết nối cơ sở hạ tầng là một vấn đề quan trọng trong khu vực. Nếu không có sự đầu tư mang tính cách mạng để loại bỏ sự tắc nghẽn của cơ sở hạ tầng giao thông và các liên kết khu vực, sẽ rất khó để phát triển và theo kịp.

Tiến sĩ Vũ Thanh Từ Anh, Trưởng khoa Khoa học Chính trị và Quản lý của Đại học Fulbright, thành viên của Nhóm Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, tuyên bố rằng mặc dù khu vực Đông Nam chiếm 45% GDP, nhưng đầu tư vào khu vực này chỉ chiếm toàn bộ quốc gia. 18,5% đầu tư. Tỷ lệ thuận với sự đóng góp lớn của khu vực. Ông Anh cho biết: Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, tỷ lệ khấu trừ ngân sách đã giảm mạnh từ 23% xuống chỉ còn 18%. Việt Nam là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực . Ở miền Nam, nguồn lực đầu tư không đủ để phát triển. Ảnh: PV. “” Thiếu tài nguyên, tắc nghẽn cơ sở hạ tầng và thiếu các thể chế hợp tác và hội nhập khu vực thích hợp, đây là ba nút thắt cho sự phát triển của khu vực Đông Nam “, Tiến sĩ Tian Enhe nói, nếu những nút thắt này không được loại bỏ, Tốc độ tăng trưởng của khu vực chắc chắn sẽ suy giảm, cơ cấu kinh tế sẽ khó thay đổi, và gần như không có khả năng vỡ.

Do đó, ông An cho rằng, ưu tiên đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh và Khu kinh tế Đông Nam nên được coi là một chiến lược đầu tư kinh tế chiến lược cho cả nước. Bởi vì nếu “nhà lãnh đạo kinh tế” không tạo ra bước đột phá, sẽ khó tạo ra các spin-off để kích thích sự phát triển kinh tế của toàn khu vực và cả nước.

Ông Cao Debo – Phó Giám đốc Ban Kinh tế Trung ương Đảng cũng phân tích rằng phía đông nam đóng góp gần 60% thu ngân sách quốc gia, và GDP bình quân đầu người gần gấp 2,5 lần mức trung bình quốc gia, quốc gia có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất; Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực vẫn bằng khoảng 1,4 đến 1,6 lần tốc độ tăng trưởng trung bình quốc gia.

Tuy nhiên, theo ông Phát, việc phát triển khu vực này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có tiềm năng và lợi ích. Một số hạn chế cơ bản trong khu vực chưa được khắc phục. Ông nhấn mạnh mô hình tăng trưởng chậm, cơ sở hạ tầng hạn chế và chất lượng thành phố kém.

Để khắc phục điểm yếu này, ông Phát đề nghị thành lập cơ chế phối hợp khu vực thể chế. Hội đồng kinh tế khu vực Đông Nam được thành lập một cách hiệu quả. Trong số đó, thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban thường trực khu vực và thủ tướng được mời làm chủ tịch ban chỉ đạo. Ngoài ra, cần làm rõ nội dung của các khu vực (cơ sở hạ tầng, cảng, khu kinh tế, một số dịch vụ công cộng, v.v.) chỉ được thực hiện thông qua nghị quyết của ủy ban khu vực; thống nhất chính sách, đầu tư, kết nối và chức năng của các khu công nghiệp; Quỹ đầu tư.


    Trả lời