Nợ nước ngoài tăng 6,5 lần sau 14 năm

Trong báo cáo về Đạo luật Quản lý nợ công vào ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiandong cho biết tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ công là 63,7% GDP, tăng gần 2% so với nợ công đóng kín. Chính phủ vừa công bố dữ liệu cho năm 2015.

Dữ liệu tỷ lệ nợ công cho thấy nợ nước ngoài của chính phủ đã tăng trong năm 2016 so với năm trước. Cụ thể hơn, nợ công năm 2016 chiếm 52,6% GDP, tăng 2,6% và năm 2016, nợ nước ngoài của chính phủ Nhật Bản đạt 44,3% GDP, tăng 1,2%. Đồng thời, chỉ có một khoản nợ của chính phủ nước ngoài vào cuối năm 2015 (bao gồm cả các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức, chiếm hơn 94% các khoản vay ưu đãi) được tính so với năm 2001 Tăng 6,5 lần trong năm. Các khoản nợ tồn đọng chủ yếu tập trung ở ba quốc gia tài trợ lớn. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tăng 20,3 lần, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tăng 11,5 lần và Nhật Bản đã tăng 6,8 lần. Bộ trưởng Đinh thừa nhận rằng, áp lực phải trả nợ ngắn hạn là rất quan trọng và có thể nguy hiểm, nhưng nó không thể được kiểm soát chặt chẽ. Điều này một phần là do quản lý khoản vay không đủ trong quá khứ, dẫn đến rủi ro liên quan đến các dự án sử dụng vốn vay hoặc bảo lãnh của chính phủ. Buộc chính phủ phải trả nợ …- Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiandong cho biết tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ công chiếm 63,7% GDP.

Năm 2015-2016, nhờ cơ cấu lại nợ tốt hơn, lãi suất trái phiếu chính phủ đã giảm từ con số hai chữ số trước đó xuống còn 6%, do đó áp lực trả nợ ngân sách đã giảm đi rất nhiều.

Tuy nhiên, cần quản lý nợ bền vững hơn, thắt chặt các khoản vay và điều chỉnh quản lý khoản vay … Các quy định cụ thể trong Đạo luật Quản lý nợ công sẽ “làm chậm” sự tăng trưởng của nợ công trong tương lai ở một mức độ nhất định. Cụ thể hơn, phạm vi nợ chính phủ quy định trong dự luật bao gồm: nợ chính phủ bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ được bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Phạm vi được duy trì theo quy định hiện hành.

Ngoài việc kiểm soát nợ, dự luật còn quy định trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của các doanh nghiệp đại chúng và các tổ chức phi thương mại. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp đại chúng không có khả năng trả nợ, doanh nghiệp đại chúng sẽ phá sản theo quy định.

– Xem xét các đề xuất ngân sách của chính phủ, Ủy ban Tài chính và Quốc hội, hầu hết các ý kiến ​​đều phù hợp với quy mô nợ công được ghi trong dự luật, loại trừ nợ công do Ngân hàng Quốc gia ban hành để thực hiện chính sách tiền tệ, doanh nghiệp công, không Nợ thương mại khu vực công. – “Nếu bao gồm các khoản nợ của các doanh nghiệp nhà nước, khu vực công phi thương mại sẽ tăng đáng kể nghĩa vụ trả nợ công, điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh. Các quy định tài chính quốc gia. Các khoản nợ và nợ của các doanh nghiệp công cộng không phù hợp với thông lệ quốc tế.” , Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, ông Ruan Dehai tuyên bố. Ông Hải cũng chỉ ra rằng việc không trả được nợ nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của đất nước. Thực tế, trong một số trường hợp, nhà nước phải trả nợ. Do đó, cơ quan xác minh yêu cầu cơ quan biên tập nghiên cứu và cải thiện các quy định để tăng cường quản lý và giảm thiểu rủi ro của khoản nợ đó.


    Trả lời