Việt Nam tổ chức Diễn đàn Luật hợp tác quốc tế

Diễn đàn được tổ chức tại Khách sạn Renaissance Sài Gòn từ ngày 17 đến 18 tháng 4, với chủ đề “Thiết lập khung pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực hợp tác trong thế kỷ 21”. Nó được tổ chức bởi Liên minh hợp tác Việt Nam (VCA) và Liên minh hợp tác quốc tế châu Á Thái Bình Dương (ICA-AP), nhóm của Viện kinh tế nông nghiệp hữu cơ .— -M. Vương Đình Huế, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo phát triển và đổi mới kinh tế tập thể, sẽ lãnh đạo và chủ trì diễn đàn. Ngoài sự tham gia của khoảng 220 đại diện quốc gia, còn có 120 đại diện quốc tế, như ông Bruno Roelants, Tổng giám đốc Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA), ông Li Chunsheng, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã quốc tế châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) … giúp quảng bá hình ảnh của hợp tác xã. Và các sản phẩm, tham gia thị trường, tìm kiếm đầu tư, trao đổi kinh nghiệm, Hội chợ Thương mại Hợp tác xã 2019 cũng sẽ được tổ chức cùng lúc, trong 4 ngày, từ 17 tháng 4 năm 2019 đến 20 tháng 4 năm 2019.

Nguyễn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Ông Ngọc Bảo cho biết hiện có 22.456 hợp tác xã, trong đó có 13.712 hợp tác xã nông nghiệp, 50% trong số đó có hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ 0,04% hợp tác xã có quyền truy cập vào tín dụng ngân hàng.

Bùi Kim


    Trả lời