“Dấu hiệu đầu tư không hiệu quả” của 42,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp đại chúng. Đến cuối tháng 8, chỉ có 60 phòng ban, khu vực, tập đoàn kinh tế và các công ty chính thức đã nộp báo cáo đánh giá dự án, có dấu hiệu đầu tư không hợp lệ. Do đó, trong giai đoạn 2000-2016, tình trạng đầu tư dự án của khoảng 250 doanh nghiệp đại diện bởi các tổ chức này đã được kiểm tra, chiếm hơn 31% tổng số doanh nghiệp được xem xét. .

Thống kê sơ bộ cho thấy hiện tại có 72 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là khoảng 4.274 tỷ đồng, tăng 9 nghìn tỷ đồng so với đầu tư ban đầu. cái đầu. Trong đó, các dự án thương mại trực thuộc Bộ chiếm hơn một nửa và tổng vốn đầu tư được phê duyệt vượt quá 22,9 nghìn tỷ đồng.

Nhiều dự án đầu tư không hợp lệ được phân bổ đều cho các ứng cử viên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 27 dự án với tổng vốn đầu tư gần 910 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào ba công ty Lương Corporation Miền Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Công ty TNHH Hải sản Hà Long Hầu hết các dự án này tạm thời bị đình chỉ hoặc đình chỉ, nhưng thiệt hại là nghiêm trọng.

Theo như Bộ Giao thông Vận tải, chỉ có các dự án của hai công ty có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả. Đó là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Công ty Vận tải Quốc gia Việt Nam (Vinalines), nhưng tổng vốn đầu tư được phê duyệt là gần 15 nghìn tỷ đồng. Con số này không bao gồm dữ liệu SBIC vì bộ đang thực hiện dự án tái cấu trúc dựa trên quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lần này, chín bộ và ủy ban tuyên bố rằng không có dự án đầu tư không hợp lệ. Thuộc các doanh nghiệp đại chúng do các tổ chức này đại diện, thường là Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Truyền hình Việt Nam …- Đối với các tập đoàn kinh tế và công ty chính phủ, trường hợp đáng chú ý nhất là Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco), có 8 dự án với tổng số vốn vượt quá 11,08 tỷ đồng, chiếm hơn một phần tư tổng số vốn đầu tư được phê duyệt.

Ngoài ra, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tuyên bố chưa đăng ký dự án đầu tư có dấu hiệu bất khả xâm phạm, nhưng dự án do bộ phận này quản lý là khởi động dự án vệ tinh viễn thông Vinaasat-2. 1.209 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.462 tỷ đồng. 20% trong số đó đến từ ngân sách của công ty, và phần còn lại được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các khoản vay thương mại. VNPT dự đoán, nếu hoạt động có hiệu quả, thời gian hoàn vốn đầu tư sẽ là 10 năm, nhưng do doanh thu của các năm trước chưa đạt kế hoạch nên có khả năng mở rộng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các khoản đầu tư và dự án có dấu hiệu đầu tư không hợp lệ chủ yếu tập trung vào bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng cảng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, cũng như nâng cấp và cải thiện năng lực của nhà máy. Các mục được phân loại trong các mục sau dựa trên các tiêu chí sau: tổng mức đầu tư phải được điều chỉnh để tăng từ số tiền được phê duyệt trước đó, và thu nhập và lợi nhuận thực tế thấp hơn chi phí và giá của báo cáo nghiên cứu khả thi. Sản phẩm thực tế cao hơn sản phẩm tính toán tại thời điểm thiết kế dự án. Dự án đầu tư đã được đưa vào sử dụng, nhưng năng lực thiết kế không thể được đảm bảo và chi phí vận hành không thể được bù đắp …

Vì khả năng của nhà đầu tư vẫn còn hạn chế, nên việc xây dựng và triển khai dự án còn yếu. Và quản lý và dự báo biến động thị trường. Trong nước và trên toàn thế giới. Ngoài ra, công việc đàm phán và ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài vẫn còn gây nhầm lẫn, đặc biệt là đối với các dự án có công nghệ hiện đại, dẫn đến tranh chấp khó khăn. Nói một cách khách quan, tác động của tỷ giá hối đoái và lãi suất chưa được giải mã cũng làm giảm hiệu quả đầu tư.

Hiện nay, một số bộ và địa phương quản lý nhiều doanh nghiệp công cộng. Chẳng hạn, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất, Công ty Xi măng, v.v. không gửi báo cáo theo yêu cầu. Theo báo cáo công bố vào tháng 4 năm nay, Bộ Công Thương, trong đó có 12 dự án nói riêng, đã mất gần 63,6 nghìn tỷ đồng và cam kết hơn 55 nghìn tỷ đồng. Do đó, khi báo cáo chính thức được công bố, lượng vốn chảy vào các dự án có dấu hiệu kém hiệu quả đầu tư sẽ “nhân lên”.


    Trả lời