Thủ tướng: “Nhiều nơi yêu cầu đầu tư công và sau đó để chúng ở đó”

Theo tính toán của Cục Thống kê Quốc gia, đầu tư công tăng 1% và GDP tăng 0,06%. Do Covid-19, suy thoái sâu sắc của nhiều ngành công nghiệp, nguồn vốn này được coi là giúp Việt Nam tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng.

Sáng ngày 16 tháng 7, Thủ tướng đã báo cáo tình hình tại một cuộc họp trực tuyến với người dân địa phương: Bất cứ khi nào họ hợp tác với chính phủ, các bộ của chính phủ, thành phố và thị trấn, họ đều xin tiền, nhưng “không đi thủ đô”. Ông hỏi: Tại sao cùng một cơ chế và chính sách tương tự được thông qua, và luôn có một địa điểm thanh toán tốt. Có phải vì quan liêu mà tiền còn lại ở đó nhưng không được thực hiện. Thủ tướng Ning Ping có một cuộc họp hàng tháng Khi thảo luận về vấn đề chuyển tiền dự án, Thủ tướng chỉ ra rằng thư ký, thống đốc và người đứng đầu các phòng ban và cơ quan khác nhau phải chấp nhận tình huống này. Thủ tướng nói: “Chính phủ, trách nhiệm của các bộ và ủy ban khác nhau là” tập trung trả 633 nghìn tỷ đồng Việt Nam trong năm nay “. Nói: “Nếu vốn được phân bổ chậm, các bộ và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì một cuộc họp với các bộ và cơ quan khác nhau để xúc tiến chi tiêu đầu tư công vào ngày 16 tháng 7. Ảnh: VGP – với tư cách là” chỉ huy “về phần thưởng và nhu cầu chi tiêu và triển khai đầu tư công Ruan Zhidong cũng đề nghị các cơ quan khác nhau và các nhà lãnh đạo khu vực xem xét thúc đẩy chi đầu tư vốn. Kết quả của việc thanh toán dựa trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Theo ông, các cơ quan chính quyền địa phương nên cử lãnh đạo giám sát từng dự án. Kết quả tài trợ sẽ là cơ sở chính cho tiến độ của dự án. Đánh giá tính đầy đủ của các nhiệm vụ trong năm 2020.

“Nếu kế hoạch không được hoàn thành theo thiết lập lịch trình, vui lòng kiểm tra trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo và cá nhân liên quan. Nếu chi tiêu dưới 100%, Bộ trưởng Đồng cho biết: “Bắt chước sẽ không được coi là hoàn thành thành công nhiệm vụ của lãnh đạo dự án, nhà đầu tư dự án và nhân sự liên quan.” – Năm nay, tổng vốn đầu tư công trong kế hoạch Quốc hội năm 2020 Nó đạt tới 470,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó 410,6 nghìn tỷ đồng Việt Nam và 60 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi trong nửa đầu năm đạt gần 159,4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 34% so với kế hoạch.

Chi phí này đã tăng so với cùng kỳ năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn so với yêu cầu và vẫn còn Một số lượng lớn Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng tỷ lệ chi tiêu của Bộ Tài chính, các cơ quan trung ương và 3 trong số 9 nơi vượt quá 50%, trong khi tỷ lệ chi tiêu của 30 bộ và 3 nơi là dưới 20%. 5% .

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ruan Zhidong nói rằng không giống như các năm trước, đầu tư công năm nay được Thủ tướng phân bổ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Tổng số bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương đã phân bổ vốn kế hoạch chi tiết vào cuối ngày 202. Tổng số vốn đầu tư công quyết định phân bổ chi tiết vốn cho các dự án đủ điều kiện thanh toán gần 44.319,6 tỷ đồng, chiếm 94,2% kế hoạch đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành ( 470.600 tỷ đồng)). ). Phần vốn còn lại không được phân bổ chi tiết hơn 27,40 nghìn tỷ đồng. Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu mọi nơi phát động phong trào yêu nước để trả vốn bằng đầu tư công và tư. Đầu tư vào đầu tư trực tiếp nước ngoài … Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cấp bộ phải lập kế hoạch hành động cụ thể và báo cáo thủ tướng hai tuần một lần. Ngoài ra, Thủ tướng quyết định rằng từ đầu tháng 8, vốn sẽ được chuyển từ những nơi khó tiêu sang những nơi có thể trả, đặc biệt là vốn trung ương, vốn ngân sách, bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức. “Nó đã được lặp lại một lần nữa bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nói cách khác, vị trí của” phong tỏa “, năng lực của các nhà đầu tư và doanh nhân, kế hoạch không phù hợp với thực tế và nhiều dự án sẽ có khả năng đầu tư vào các kế hoạch lớn hơn khả năng thanh toán … Giai đoạn chuẩn bị không đầy đủ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và thiết kế phải được sửa đổi để tăng chi phí và tăng thời gian chương trình, và hầu hết các dự án đều bị cấm. Phân bổ đủ vốn tương đương để ảnh hưởng đến chi tiêu. Ngoài ra, ảnh hưởng của Covid-19 vào đầu năm nay cũng ảnh hưởng đến việc thành lập vốn, đấu thầu và chi tiêu ở một mức độ nhất định. Ví dụ, trong học kỳ đầu tiên của năm nay – do Covid-19, có các dự án cho vay ODA, máy móc, thiết bị, chuyên gia, doanh nghiệp Hoạt động nhập khẩu của Roma ở nước ngoài … mọi thứ đều dừng lạiSự chậm trễ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện các dự án này. Do đó, do số lượng không được công nhận hoặc số lượng chậm, chi tiêu cũng bị trì hoãn.

Bộ trưởng Dong đề nghị đẩy nhanh đầu tư công, và đề nghị các tổ chức và địa phương khác nhau hoàn thành nhiệm vụ của họ. Kinh phí chi tiết cho dự án sẽ được thanh toán trước ngày 31 tháng 7 và sẽ được thanh toán kịp thời trong năm nay. Đồng thời, lãnh đạo và các đơn vị địa phương cũng nên đề xuất các kế hoạch và kế hoạch cụ thể để loại bỏ những khó khăn trong việc làm sạch, đấu thầu và bồi thường để đẩy nhanh quá trình xây dựng. Ông Dong Jianhua đề xuất: “Các nhà đầu tư phải cam kết về tiến độ thanh toán của từng dự án. Nếu chưa được thực hiện, thì hãy xem xét chuyển tiền cho các dự án khác hoặc chuyển nhà đầu tư theo khả năng của họ.” Bắt đầu hợp tác với nhiều bộ phận khác nhau để kiểm tra và xem xét tiến độ tài trợ dự án nhằm nhanh chóng đưa ra khuyến nghị cho Thủ tướng. Nói chung, chính phủ chuyển kế hoạch đầu tư công.


    Trả lời