Bộ Công Thương có kế hoạch thay thế Tổng thống Wienerheim

Theo VnExpress, do vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý tài chính, Ủy ban Bộ Công Thương đã tổ chức họp và đưa ra kế hoạch làm việc để thay thế ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Vinachem. Bổ nhiệm vốn nhà nước và các thành viên gia đình vi phạm quy định.

“Người đứng đầu bộ phận có thể trở lại thành công ông Đông. Quyết định này cần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sẽ được công bố. Trong tương lai gần,” ông nói. Ông Nguyễn Anh Dũng vẫn là chủ tịch của Vinachem Một bài đăng, nhưng do lỗi quản lý, Ban thư ký đã xóa tất cả các vị trí khỏi đảng viên. Là một thành viên của Ban Chấp hành Đảng ủy của Vụ Kinh doanh Trung ương, một thành viên của Ban Chấp hành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một Bí thư của Đảng ủy. , Hãy xem xét thực hiện kỷ luật hành chính với ông Dũng theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch nhân sự thay thế ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Vinachem.

Trước đây, theo kết luận, đã xác định rằng ông Ruan Andong chịu trách nhiệm chính cho các hành vi xâm phạm và thiếu sót của Ban thường vụ Đảng ủy trong giai đoạn 2010-2015. Ông Đông vô trách nhiệm và buông tay. Quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra và giám sát để gây ra sự bất thường và khiếm khuyết trong công việc của nhân viên, vốn, tài sản, đất đai và đầu tư nhóm, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Đã triển khai 4 dự án trọng điểm từ Ha Nord (nhà máy phân đạm nitơ Ningping, mở rộng và mở rộng nhà máy), dự án sản xuất phân bón DAP 2 ° tại Lào Cai; dự án sản xuất phân bón DAP Hải Phòng), có nghĩa là Vinachem có thể Sẽ mất 4.2 nghìn tỷ đồng tiền đầu tư. — Ngoài ra, kết luận thanh tra của Bộ Công Thương cũng chỉ ra rằng Chủ tịch Vinachem cũng quyết định bổ nhiệm các thành viên trong gia đình và người thân của mình vi phạm các quy định của công ty và vi phạm Luật chống tham nhũng và yêu cầu hủy bỏ các quyết định này. Cụ thể hơn, ông Đồng đã bổ nhiệm vợ là bà Lê Thị Thái Hương làm phó trưởng phòng tài chính kế toán của Vinachem vào tháng 7 năm 2013 và được bổ nhiệm làm trưởng phòng vào tháng 6/2016. Ông Nguyễn Văn Minh (anh Dong Dong) được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Danning Pingyi Co., Ltd., và bà Lê Thị Tân Hoa (anh rể của ông Dong Thụ) được bổ nhiệm làm trưởng phòng Kế toán và Thống kê Tài chính của Hà Nội. Công ty cổ phần .

Anh Minh


    Trả lời