Bộ Tài chính bày tỏ lo ngại về tính khả thi của dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Trong công văn phản hồi các ý kiến ​​của văn phòng chính phủ về dự án đường cao tốc Bắc Nam, Bộ Tài chính tuyên bố rằng nhiều nội dung trong kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải là không đủ, đặc biệt là vấn đề trật tự. Xác định trực tiếp trong báo cáo tiền khả thi về việc tăng giá dịch vụ và khả năng tài chính của các đơn vị được chỉ định đầu tư vào một số dự án thành phần nhất định. Theo dự thảo báo cáo, có tổng số 20 dự án thành phần của Đường cao tốc Bắc Nam, 11 trong số đó là các dự án. Nó sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, và 9 dự án còn lại sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải cũng tuyên bố rằng họ không thể xác định đấu thầu của các nhà đầu tư đã chọn thực hiện dự án.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị rằng nếu đấu thầu không thành công, dự án sẽ bị hủy bỏ. Thực hiện từ hai hướng: bao gồm đầu tư vào một số dự án thành phần cần thiết khẩn cấp dưới hình thức đầu tư công, và các nhiệm vụ của Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tập đoàn Andron (CIPM) để huy động các nguồn lực. Đầu tư vào một số dự án thành phần.

Theo các khuyến nghị này, Bộ Tài chính cho biết: “Việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam là không khả thi. Bộ Tài chính cho biết kế hoạch thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc-Nam theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải đã không cho thấy tính khả thi về thời gian. -Để làm rõ điểm này, Bộ Tài chính tin rằng khả năng tài chính của VEC và CIPM rất hạn chế. Sự thật đã chứng minh rằng ngân sách quốc gia vẫn phải trả nợ VEC, như một nhà đầu tư trước, do không có khả năng trả nợ, một số dự án đã được chuyển cho VEC. : “VEC và CIPM rất khó huy động các nguồn lực để đầu tư vào các đoạn đường cao tốc. “Bộ Tài chính cũng đề xuất xem xét tính khả thi tài chính của các dự án đầu tư dưới dạng hợp đồng BOT và hợp đồng BOT. Đặc biệt, đối với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị nhượng bộ một số dự án quan trọng dưới hình thức đầu tư công, Bộ Tài chính tin rằng cần thiết. Xem xét tính hợp lý để đảm bảo tuân thủ luật tài chính và hình thức đầu tư.

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi trước đây của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính, một đề xuất báo cáo đã được trình Quốc hội phê chuẩn để xác định tăng giá dịch vụ Cơ chế, nhưng nội dung không phải là trường hợp. Lý do được bao gồm trong báo cáo là báo cáo không phù hợp với thẩm quyền và hình thức định giá sử dụng đường cho doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, nội dung này đã bao gồm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, Nó đã được trình Quốc hội phê chuẩn. Bộ Tài chính cũng đề xuất: “Bộ Giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và Quốc hội về nội dung thuế quan đối với các tuyến đường được sử dụng cho dự án đường cao tốc bắc-nam đề xuất ở phía đông. “-Trong năm 2017-2020, 1,5 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu công cộng còn lại đã được phân bổ cho giao thông vận tải. Bộ Tài chính khuyến nghị rằng số vốn này được phân bổ cho các dự án cấu thành, bao gồm thu hồi đất và bồi thường. Trong dự án sân bay quốc tế Long Thành Hỗ trợ tái định cư được cung cấp trong khuôn khổ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khoản đầu tư của dự án trong giai đoạn 2017-2020 là khoảng 16.447 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, đường cao tốc Bắc-Nam sẽ được chia. Có 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tư.

Giai đoạn 1 sẽ được chia thành thời gian biểu:

Dự án ưu tiên 1 (2017-2020): Mai Sơn mới (Ninh Bình) -Bai Vot (Hà Tĩnh) ), Ganlu (Kuang San) -La Song (Thừa Thiên Huế) và Nha Trang (Khánh Hòa) -Dau Giay (Đồng Nai), với tổng chiều dài khoảng 632 km. Để mở rộng dốc cỏ (Nam Định) -Mai Sơn (Ninh Bình) ), đoạn La Sơn (Thừa Thiên Huế) -Tuy Loan (Đà Nẵng) đã được mở rộng từ đường cao tốc 2 làn thành đường cao tốc 4 làn với tổng chiều dài khoảng 81 km. Chiều dài của khu vực đầu tư và làm sạch là khoảng 713 km; Tổng mức đầu tư ban đầu là khoảng 13.021,6 tỷ đồng.

– Ưu tiên 2 (2021-2025): Khoản đầu tư này kết nối phần còn lại của dự án, bao gồm Bai Vot (Hà Tĩnh) -Cam Lo (Quảng Trị) và Quảng Ngãi -Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Thời gian đầu tư và thời gian giải phóng mặt bằng khoảng 659 km, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 11.396 tỷ đồng. Giai đoạn thứ hai (2025): mở rộng đường cao tốc Bắc Nam theo kế hoạch đã được phê duyệt; Số tiền đầu tư khoảng 69123 tỷ USD, theo nhu cầu vận chuyển, ông sẽ xác định thời gian đầu tư chính xác, kế hoạch đầu tư và nguồn tài trợ.


    Trả lời