Hơn 12.000 hai vàng trong một cuộc đấu giá “số lượng lớn”

So với cuộc họp trước, phiên đấu giá vàng Ngân hàng Quốc gia đã kết thúc với kết quả bất ngờ vào cuối 11:00 sáng. Nếu Ngân hàng Quốc gia thường xuyên bán vàng trong bốn lần qua, thặng dư sẽ tăng lên một phần tư vào sáng nay. Công ty phát hành 52.000 cổ phiếu và công ty chỉ mua 40.000 .

Đấu thầu

Cung cấp số lượng (số lượng)

Mua (số lượng)

1

26.000 — 2.000 — -2

26.000

25.700

3

26.000

25.700

4

26 000

25.600 – –5 – – 40.000

39.200

6

52.000

40.000

Tổng

158.200

21 trong số 22 công ty, tổ chức tín dụng đã tham gia ” Tuy nhiên, chỉ có 13 đơn vị được mua thành công. Đặc biệt, các công ty mạnh nhất đã mua 10.000 đơn vị, ít nhất 1.000 đơn vị. Hầu hết các đơn vị đã ký hợp đồng mua với giá khởi điểm. Giá cao hơn 10.000 đồng so với giá cơ sở của Ngân hàng Quốc gia.

Theo giải thích thương mại, giá vàng cơ bản của Dullull là 429,7 triệu nhân dân tệ trong tháng này không hấp dẫn. Đồng thời, vàng SJC được bán ngoài thị trường chỉ được niêm yết từ 30.000 đồng tăng lên 50.000 đồng. So với giá bán buôn, có ít giao dịch giữa các công ty. Ngoài ra, cuộc đấu giá khốc liệt của Ngân hàng Quốc gia cũng gây ra một cảnh “buồn tẻ”. Một đại diện cho biết: “Chúng tôi đã mua vài ngày trước Số lượng vàng chưa được bán, vì vậy giá không phải là sáng nay, vì vậy chúng tôi không còn mua nó nữa. “

— Sau khi mua rất nhiều vàng trên thị trường, buổi đấu giá sáng nay đã không tiêu thụ hết số vàng” khổng lồ “do Ngân hàng Quốc gia phát hành. Ảnh: AQ

Vào cuối phiên đấu giá, người đứng đầu bộ phận ngân hàng của Ngân hàng Quốc gia Thông báo rằng sẽ có ba phiên đấu giá khác vào thứ ba, thứ tư và thứ năm. Công ty cổ phần trang sức Phú Nhuận (PNJ) cho biết, mặc dù liên tục giới thiệu vàng, các giao dịch thị trường đã khá chậm trong những ngày này. Do các báo cáo của các công ty và tổ chức tín dụng chiến thắng, một phần của các đồng tiền vàng được mua đã được sử dụng trên thị trường. Một phần của việc bán được sử dụng để xóa số dư tín dụng của các tổ chức tín dụng. – “Về cơ bản, thị trường vàng trong nước khá ổn định. Báo cáo của Ngân hàng Quốc gia cho biết: “Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng chưa đến 100.000 đồng / 20.000 đồng. Đồng thời, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế là rất lớn. Xu hướng này có xu hướng thu hẹp.”


    Trả lời