Đề xuất cho quảng cáo phanh kéo xuống

Nói về cuộc tranh luận về luật thuế công ty và luật thuế giá trị gia tăng do Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đại diện, ông Du lịch cho biết Việt Nam là một quốc gia hiếm hoi như Trung Quốc và Latvia. Hạn chế quảng cáo và mũ quảng cáo.

Việc tăng giới hạn trên của chi phí quảng cáo là một trong những thay đổi lớn trong luật sửa đổi và bổ sung luật thuế của công ty và phiên họp Quốc hội này sẽ thảo luận về vấn đề này. Do đó, chính phủ đề xuất tăng giới hạn trên từ 10% lên 15%.

Tuy nhiên, nhiều đại diện cho rằng việc tăng giới hạn trên là chưa đủ, nhưng họ phải mạnh dạn xóa bỏ giới hạn trên để cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo ông Trương Trọng Nghĩa, đại diện phái đoàn thành phố Hồ Chí Minh, các công ty đã muốn rời khỏi giới hạn trên trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Đối với các công ty lớn, phí 10% đến 15% là rất lớn, đủ để thực hiện các hoạt động quảng cáo và quảng cáo. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ, đôi khi chi 20-30% chi phí quảng cáo, và sau đó chi tiêu một số hiệu quả. Đại diện Trương Trọng Nghĩa nói rằng chúng tôi luôn nói rằng các doanh nghiệp nhỏ phải được khuyến khích, nhưng đây là luật ngược lại.

Cụ thể hơn, đại diện đại diện cho Nguyễn Văn Minh cho biết 97% hiện là doanh nghiệp nhỏ. Ngay cả khi giới hạn trên được tăng lên, 1% họ tăng cho họ không quan trọng. Ông tính toán rằng với các công ty, 15% chi phí chỉ là 45 triệu, chỉ đủ để mua một phút quảng cáo trên TV.

Mặc dù là một doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập đã gặp phải vấn đề về quảng cáo. Quảng cáo với rất ít tiền, mặc dù sản phẩm chưa được biết đến rộng rãi, các công ty nước ngoài và các công ty đa quốc gia đã thoải mái vì 15% hợp tác với họ là đủ để quảng cáo. Chưa kể các sản phẩm của họ là quốc tế, có nhiều người nổi tiếng và không có nhiều quảng cáo. Võ Thị Hồng Thổ, thành viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội, Phó trưởng đoàn, cho biết, nếu các doanh nghiệp quốc gia vẫn kiểm soát trần quảng cáo, họ có thể mất nhà. . Trưởng đoàn của phiên họp thứ mười ba của Quốc hội tỉnh Baklee cho biết: Để tồn tại, nhiều công ty muốn quảng cáo buộc phải lách luật. Là đại diện của Mai Hữu Tín, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đại diện phái đoàn Pingyang, giới hạn kinh doanh hiện tại bị giới hạn ở mức 10%, nhưng ở nhiều nơi, nên tránh sử dụng luật pháp, điều này sẽ giúp giảm chi phí xuống 30 40% đáp ứng nhu cầu. Thay mặt Mai Xiutian nói: “Đó cũng là một nỗ lực để tăng trần, nhưng theo thông lệ quốc tế, nó nên bị bỏ rơi hoàn toàn.”

Pan Ping-Ruan Hong


    Trả lời