Đề xuất các kế hoạch phục hồi kinh tế hơn sau Covid-19

Vào ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia.

Tại cuộc họp, các thành viên của ủy ban cố vấn nói rằng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tồn tại và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn. Rất đòi hỏi theo nhiều cách. Do đó, gói phục hồi kinh tế cần được triển khai nhanh hơn và bao gồm các kịch bản cho năm 2021-2022, không chỉ năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Chính sách tài chính của Hội đồng tư nhân về tiền tệ quốc gia, ngày 9 tháng 7. Ảnh: VGP .

“Kế hoạch chính sách này cần được thực hiện trong một thời gian dài, bởi vì dự đoán là do mặc định, nhiều ngành và lĩnh vực, đặc biệt là các ngành thâm dụng lao động, sẽ cần phải vào quý ba đến quý ba.” Trần Du Lịch bày tỏ quan điểm của mình – đồng thời, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, cựu giám đốc của Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là để cứu doanh nghiệp, mà còn khuyến khích họ bắt đầu kinh doanh vào buổi sáng. tạo nên. Ông Thiện đã đồng ý thanh toán đầu tư công nhanh hơn và đề nghị chính phủ và chính phủ trở thành người mua lớn nhất của Cameron, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.

Chuyên gia Bùi Đức Thu cũng cho rằng cần phải hủy bỏ việc kinh doanh, nhưng họ không thể cải thiện sức sống chỉ sau một năm. Theo M Thu, ngoài cơ chế hỗ trợ để khắc phục tác động của Covid-19, còn cần có các chính sách hỗ trợ đặc biệt để tăng cường điều chỉnh cơ cấu của công ty, bao gồm đầu tư, điều chỉnh cơ cấu lao động … và khả năng phục hồi của nó đối với nền kinh tế. Đội ngũ tư vấn Cons chấp nhận lời mời của ông Thu. Các chuyên gia nói rằng chính phủ cần tiến hành một nghiên cứu dài hạn trước năm 2021 để phát triển một kế hoạch tổng thể để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đặc biệt, có vấn đề bội chi. Nhiều nguồn lực đã được huy động cho sản xuất, kinh doanh và cuộc sống, và những khó khăn gây ra cho các doanh nghiệp và người dân đã được loại bỏ. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 và đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng vượt quá 10%, chính sách là tăng thâm hụt ngân sách, nợ công chiếm khoảng 3-4% GDP, để có được nhiều nguồn lực hơn. Việt Nam phải sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp và kiên quyết bảo vệ hệ thống doanh nghiệp, thay vì phá hủy năng lực sản xuất của mình trong các lĩnh vực và khu vực trọng điểm.

Đồng thời, ngành ngân hàng tiếp tục xem xét giảm lãi suất, tiết kiệm chi phí định kỳ, giảm chi phí cho các cuộc họp và hội thảo, tiết kiệm nguồn lực cho các nhiệm vụ khẩn cấp, chống dịch bệnh và hỗ trợ kịp thời cho nhân viên và doanh nghiệp. Ngành tài chính tiếp tục xem xét giảm, hoãn, miễn thuế và giảm phí.

Một số thành viên cũng cho rằng so với các quốc gia khác, kế hoạch hỗ trợ ngân sách hiện tại ít nhất phải là điều này. Do đó, Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến chương trình này và tăng quy mô của các chương trình hỗ trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Các biện pháp kích thích trong nước cũng nhằm mục đích tăng tín dụng du lịch, bán lẻ và tiêu dùng. Ngành ngân hàng phải tiếp tục hạ lãi suất cho vay.

Thủ tướng thừa nhận ý kiến ​​của các chuyên gia. Ông nói rằng xu hướng ở nhiều quốc gia là tiếp tục thực hiện các chương trình kích thích kinh tế trong ngân sách. Và tiền tệ. Do đó, trong hoàn cảnh hiện tại, hội đồng đã đồng ý kế hoạch tăng trưởng 3-4% để giữ lạm phát dưới 4%.

Thủ tướng bày tỏ sự thông cảm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Quốc gia và Bộ Tài chính. Bộ Tài chính, Công thương và các bộ liên quan tiếp tục rà soát và cập nhật tăng trưởng kinh tế và lạm phát hàng quý. Giáo sư Thủ tướng tuyên bố rằng ông sẵn sàng chấp nhận ý kiến ​​và đề xuất từ ​​các chuyên gia và thành viên của Hội đồng. Thực hiện các chính sách khi cần thiết, nhưng “đừng đợi hội đồng quản trị họp.”

Ông yêu cầu các thành viên hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi thị trường quốc tế, sự phát triển của các trường quốc gia và áp dụng các chính sách phù hợp và kịp thời. Đối với điều này, phải có một hệ thống phân tích, dự báo và năng lực chính trị tốt.

Anh Minh


    Trả lời